964. srečanje

Datum: 07.11.2011
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Pragmatičnojezikovna analiza elektronskih poslovnih pisem v slovenščini
Predavatelj: asist. dr. Mojca Nidorfer Šiškovič