97. srečanje

Datum: 31.05.1971
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj
Naslov: Skladnja v Slovarju slovenskega knjižnega jezika 1
Predavatelj: doc. dr. Breda Pogorelec