971. srečanje

Datum: 09.01.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Vezljivost somatskih frazemov in predvidljivost njihove variantnosti
Predavatelj: red. prof. dr. Erika Križišnik (Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)