978. srečanje

Datum: 26.03.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Sinonimija v leksikalnem pomenoslovju in slovaropisju
Predavatelj: dr. Jerica Snoj (ISJ, ZRC SAZU, Slovenija)