980. srečanje

Datum: 10.04.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Pridobivanje jezikovnih podatkov iz besedilnih korpusov za namen izdelave enojezičnih slovarjev in slovnic
Predavatelj: dr. Simon Krek (Institut Jožefa Štefana, Slovenija)