984. srečanje

Datum: 14.05.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Samodejna izdelava Slovarja krajšav
Predavatelj: asist. dr. Mojca Kompara (Oddelek za slovenistiko, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na Primorskem, Slovenija)