989. srečanje

Datum: 15.10.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Besedotvorne paradigme v nemških besedilih. (Ob izidu druge, razširjene izdaje učbenika Textgrammatik - Textsemantik - Textstilistik.)
Predavatelj: red. prof. dr. Stojan Bračič (Oddelek za germanistiko, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)