996. srečanje

Datum: 03.12.2012
Vabi: Chikako Shigemori Bučar
Naslov: Etimologija slovenskega jezika po ESSJ
Predavatelj: red. prof. dr. Metka Furlan (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, Slovenija; Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)