???. srečanje

Odpadlo.
Datum: 18.04.1966
Vabi: prof. dr. Stanko Škerlj