???. srečanje

Datum: 20.11.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 14
Naslov: Priimki v Skokovem in Bezlajevem etimološkem slovarju
Predavatelj: tov. Janez Keber