???. srečanje

Datum: 07.12.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 8
Naslov: »Sosledica glagolskih oblik« v italjanščini in slovenščini
Predavatelj: dr. Tjaša Miklič