???. srečanje

Datum: 21.12.1981
Vabi: ???
Število udeležencev: 5
Naslov: Alofoni fonema /v/ v slovenski zborni jezik
Predavatelj: prof. Tatjana Rejec-Srebot