???. srečanje

Odpadlo.
Datum: 11.04.1988
Vabi: prof. dr. Janez Orešnik
Naslov: Čakavsko ikavsko narečje v Istri s poudarkom na vplivu istrsko-beneškega narečja in slovenščine (ob predavateljevi sedemdesetletnici)
Predavatelj: lektor v pokoju Ante Sušjan (Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani, Slovenija)