???. srečanje

Datum: 23.10.1978
Vabi: dr. Janez Orešnik
Število udeležencev: 44
Naslov: Avtoreferat o slovenski slovnici 1976
Predavatelj: dr Jože Toporišič