Menu [hide]

Študij

tiskaj Slovenščina

Vpisni pogoji


Matura. Pred 1. junijem 1995 kateri koli štiriletni srednješolski program, v katerem se je slušatelj vsaj tri leta učil dva tuja jezika.


Podiplomski študij


Oddelek izvaja študij za pridobitev magisterija in doktorata znanosti s področja primerjalnega in splošnega jezikoslovja in sodeluje pri izvajanju podiplomskega študija na drugih študijskih programih oziroma drugih visokošolskih zavodih.

Študijski programi se oblikujejo individualno, mentorji so lahko redno zaposleni docenti, izredni ali redni profesorji.

Razpis za vpis je v okviru razpisa za vpis na podiplomski študij Univerze v Ljubljani za vsako novo študijsko leto objavljen v Delu, vpis pa poteka v septembru.

Navodila za vpis in cenik študija kandidati lahko dobijo v tajništvu oddelka ali v Pisarni za podiplomski študij fakultete.


Študij ob delu


Študij primerjalnega in splošnega jezikoslovja ob delu zaenkrat ni razpisan.


Mednarodno sodelovanje


Člani oddelka redno in aktivno sodelujejo na mednarodnih kongresih in so člani mednarodnih znanstvenih in strokovnih organizacij.

Socrates (Erasmus) – program študentske izmenjave


Oddelek poskuša razviti tudi študentsko izmenjavo. Zaenkrat ima podpisano pogodbo z institutom za jezikoslovje dunajske univerze.

Koordinator: izr. prof. dr. Christina Manouilidou


Svetovanje med študijem


Slušatelji se po potrebi lahko pogovorijo s predstavniki študentskega sveta?, predavatelji posameznih predmetov in predstojnikom oddelka.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware