Menu [hide]

Ana Mehle

tiskaj
Slovenščina
mag. Ana Mehle
bibl. spec.


Stiki

Uradne ure:
 • ponedeljek-petek, 10.00-13.00
 • sreda, 11.00-17.00, R3B
Telefon: 01 241 1430, 031 215 281
Elektronski naslov: ana.mehle@ff.uni-lj.si, ana.juvancic@guest.arnes.si


Biografija

(Murska Sobota, 21. 4. 1962)

Diplomirala je leta 1987 na Filozofski fakulteti v Ljubljani iz filozofije in primerjalne književnosti. Decembra 1989 se je kot pripravnica zaposlila v knjižnici Oddelka za filozofijo. Od decembra 1990 je bibliotekarka in strokovna tajnica na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete v Ljubljani.

Leta 1990 je pripravila otvoritev Meinongove knjižnice ob počastitvi 100-letnice rojstva Franceta Vebra in razstavo knjižnega, arhivskega in slikovnega gradiva.

Novembra istega leta se je en mesec izpopolnjevala v Gradcu na Forschungstelle für Oesterreichische Philosophie. V začetku novembra leta 1993 je obiskala Husserl-Archiv v Leuvenu. Leta 1994 je v Debrecenu na Madžarskem izpopolnjevala svoje znanje madžarščine.

Oktobra in decembra 2000 je po dogovoru s predstojnikom oddelka, akademikom Janezom Orešnikom, iz Mainza na oddelek pripeljala hetitološko knjižnico Silvina Košaka, eminentnega hetitologa, ki na Akademiji znanosti in umetnosti v Mainzu dešifrira hetitska besedila, ki jih odkrivajo arheologi v Turčiji. Marca 2001 je po dogovoru s predstojnikom oddelka na oddelek pripeljala knjižnico pokojnega akademika prof. dr. Bojana Čopa. Knjižnico je oddelku podarila njegova vdova, gospa Metka Čop.

13. 3. 2001 je na osnovi pozitivno ocenejenega dela in izpolnjevanja določil (od 77. do 88. člena) Samoupravnega sporazuma o pridobivanju strokovnih kvalifikacij bibliotekarske stroke pridobila strokovni naziv bibliotekar specialist.

Ob 10. obletnici splošnega jezikoslovja je 25. oktobra 2001 organizirala prireditev. Ob tej priložnosti je pripravila razstavo knjižnega, arhivskega in slikovnega gradiva o zgodovini in dejavnosti Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje.

1. septembra, 2003 je na Oddelku za filozofijo uspešno zagovarjala magistrsko delo z naslovom Možnosti fenomenološke estetike.


Bibliografija http://www.worldcat.org/identities/lccn-n2005063576/


Monografije:

 • Meinongova knjižnica v Ljubljani = Die Meinong Bibliothek in Ljubljana. - Ljubljana : Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 1998. - 65 + 418 str.
 • Možnosti fenomenološke estetike: Vebrova estetika, Ljubaljana, 2003 . - Magistrsko delo na Oddelku za filozofijo. no such attachment on this page
 • Slovenska filozofska bibliografija 1970-1980. 1. izd., elektronska izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2017. ISBN 978-961-237-901-8. https://knjigarna.ff.uni-lj.si/si/izdelek/1719/slovenska-filozofska-bibliografija-1970-1980/

Ocene in omembe:

 • Wolfgang Gombocz: Ana Juvančič Mehle: Meinongova knjižnica v Ljubljani. - V: Nachrichten (Rezensionen zur österreichischen Philosophie). - Graz, 1999.
 • Tanja Pihlar: Meinongova "zapuščina" na enem mestu. - V: Anthropos. Let. 31 ; št. 4-6. - 1999, str. 419-422
 • Drago Samec: France Veber, človek in znanstvenik, plodoviti mislec tudi za današnjo rabo.- V: Kamniški sociološki zbornik.- Kamnik,1999, str.76, 82, 83.

Strokovna članka:

 • Bibliografija red. prof. dr. Bojana Čopa ob njegovi sedemdesetletnici. - V: Linguistica 33 1993, 9-17.
 • Pridobitev knjižnice dveh velikih jezikoslovcev, V: Blapis (Ljubljana), 4; 4, str.: 9-14

Izvedeni deli:

 • Odlomek iz diplomske naloge o znanstveni fantastiki na III. programu Radia Ljubljana v rubriki Kultura danes, 11. 9. 1986.
 • Privatbibliothek von Alexius Meinong und France Veber (referat), sodelovanje na mednarodnem kolokviju o Francetu Vebru, v Mariboru, september 1990.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware