Menu [hide]

Avestijščina, stara perzijščina

tiskaj Slovenščina
Predavatelj: doc. dr. Luka Repanšek

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje druga stopnja (dvodisciplinarno)

Obseg: 60 ur predavanj
Letnik: 1. letnik bolonjskega magistrskega programa Primerjalno jezikoslovje

Izobraževalni smotri


Predmet študente seznanja z opisno in historično slovnico stare perzijščine in obeh izpričanih razvojnih stopenj avestijščine ter z osnovami diahrone indo-iranistike. Pridobljeno znanje se utrjuje in poglablja preko branja izbranih besedil.

Vsebina predmeta


Historična fonetika in morfologija avestijščine. Problematika odnosa stare avestijščine do mlade avestijščine. Historična fonetika in morfologija stare perzijščine. Branje besedil iz korpusa obeh tradicij. Izmenično pa je vsako drugo leto večji poudarek na enem korpusu besedil in študiju sintakse.

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet se vsebinsko in metodološko veže s predmeti v okviru programa.

Obveznosti študentov


Sprotno oddajanje nalog in končna seminarska naloga.

Temeljna in dodatna priporočena študijska literatura


Slovnice in berila:
Avestijščina
 • Beekes, R.S.P.: A Grammar of Gatha-Avestan. Leiden, Boston, 1988.
 • Hoffmann, K.; Forssman, B.: Avestische Laut- und Flexionslehre. Innsbruck, 1996 oz. 2004 (2., popravljena in dopolnjena izdaja).
 • Martínez, J.; de Vaan, M.: Introduction to Avestan. Leiden, Boston, 2014.
 • Reichelt, H.: Awestisches Elementarbuch. 3. izd. Heidelberg, 1978. Pon. 1999.
 • Reichelt, H.: Avesta Reader, 1911. Pon. Berlin/New York: De Gruyter, 2011.
 • Skjærvø, P.O.: An Introduction to Young Avestan.
 • Skjærvø, P.O.: An Introduction to Old Avestan.

Stara perzijščina
 • Brandenstein, W.; Mayrhofer, M: Handbuch des Altpersischen. Wiesbaden, 1964.
 • Kent, R.G.: Old Persian Grammar, Texts, Lexicon. 2. izd. New Haven, 1953.
 • Mayrhofer, M.: Supplement zur Sammlung der altpersischen Inschriften. Wien, 1978.
 • Skjærvø, P.O.: An Introduction to Old Persian.

Korpusi besedil, slovarji in tematske monografije:
 • Bartholomae, Ch.: Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904. Pon.: Berlin, 1961.
 • Bartholomae, Ch.: Handbuch der altiranischen Dialekte. Leipzig, 1883.
 • Bichlmeier, H.: Ablativ, Lokativ und Instrumental im Jungavestischen. - Hamburg, 2011.
 • Cheung, J.: Etymological Dictionary of the Iranian Verb. Leiden, 2007.
 • de Vaan, M.: The Avestan Vowels. Amsterdam, 2003.
 • Geiger, W.; Kuhn, E. (ur.): Grundriss der iranischen Philologie. I–II. Strassburg, 1895–1901. Pon. 1974.
 • Geldner, K.F.: Avesta the Sacred Book of the Parsis I–III. Stuttgart, 1896.
 • Hoffmann, K. in Narten, J.: Der sasanidische Archetypus: Untersuchungen zur Schreibung und Lautgestalt des Avestischen. Wiesbaden, 1989.
 • Humbach, H.: The Gathas I-II. - Heidelberg, 1991.
 • Insler, S.: The Gathas of Zaratustra. - Leiden, 1975.
 • Kellens, J.; Pirart, E.: Les textes vieil-avestiques I–III. Wiesbaden, 1988–1991.
 • Narten, J.: Der Yasna Haptaŋhāiti. Wiesbaden, 1986.
 • Kellens, J.: Les noms-racines de l’Avesta. Wiesbaden, 1974.
 • Kellens, J.: Le verbe avestique. Wiesbaden, 1984.
 • Kellens, J.: Liste du verbe avestique. Avec un appendice sur l’orthographe des racines avestiques par Eric Pirart. Wiesbaden, 1995.
 • Schmitt, R.: Die altpersischen Inschriften der Achaimeniden. - Wiesbaden, 2009.
 • Schmitt, R.: Wörterbuch der altpersischen Königsinschriften. Wiesbaden, 2014.
 • Schmitt, R. (ur.): Compendium Linguarum Iranicarum. Wiesbaden, 1989.

Spletni viri:

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware