Menu [hide]

Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: dr. Marko Snoj, red. prof
Čas predavanj in predavalnica: zimski in letni semester, od 11.20 do 12.45, v predavalnici 6.

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj
Letnik: 1. ali 2.

Vsebina predmeta


Predmet s pomočjo primerjalne metode uvaja slušatelje v rekonstrukcijo praindoevropskega jezika, zlasti njegovega akcentskega in s tem povezanega prevojnega sistema. Splošnojezikoslovnemu delu, v katerem se slušatelji seznanijo z osnovnimi termini in akcentsko-prevojnimi pojavi, sledita prikaza praindoevropskega fonološkega in akcentsko-prevojnega sistema. Pudarek je na rekonstrukciji atematskih nominalnih paradigem in prikazu akcentskega stanja v stari indijščini, avestijščini, grščini, latinščini, germanskih, baltskih in slovanskih jezikih ter na indikacijah iz teh jezikov, na osnovi katerih sklepamo o prajezičnem stanju. Ob tem spoznavajo nekatere kompleksnejše fonetične pojave v razvoju posameznih indoevropskih jezikov, kot npr. razvoj indoevropskih zlogotvornih nazalov in likvid pred tavtosilabičnim laringalom, Vernerjev zakon, izglasje v baltoslovanščini.

Obveznosti študentov


Izpit po 1. oz. 2. letniku.

Študijska literatura


  • M. Mayrhofer, Indogermanische Grammatik I/2. - Heidelberg, 1986.
  • J. Kurylowicz, Indogermanische Grammatik II. - Heidelberg, 1968.
  • H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen. - Darmstadt, 1976.
  • C. S. Stang, Vergleichende Grammatik der baltischen Sprachen. - Oslo, 1966.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Posebnosti


Predmet se izvaja vsako drugo študijsko leto izmenično s predmetom Uvod v etimološko metodo in študij virov.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware