Menu [hide]

Indoevropske starožitnosti

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: asist. dr. Simona Klemenčič
Urnik: torek 17.10 do 18.50


Opis predmeta po študijskem programu


Obseg: 60 ur seminarja
Letnik: I. in II. letnik magistrskega študija, seminar


Izobraževalni smotri


V okviru predmeta se obravnava vrsta prastarih indoevropskih besed, ki pomagajo odkrivati materialno in duhovno zgodovino indoevropskih ljudstev.


Vsebina predmeta


Slušatelji se seznanijo z besedami (iz indoevropskih jezikov in njihovimi praindoevropskimi rekonstrukcijami) za naslednje:
 • fizični svet;
 • živalstvo;
 • rastlinstvo;
 • človeško telo: anatomija, funkcije in bolezni;
 • poroka in sorodstveni odnosi;
 • hiša, prebivališče;
 • oblačila, tkanine;
 • materialna kultura;
 • hrana in pijača;
 • socialni in politični odnosi;
 • religija, mitologija;
 • prostor in čas;
 • število in količina;
 • um, čustva, čutila;
 • govor;
 • dejavnosti.


Povezanost z drugimi predmeti


Predmet se vsebinsko povezuje z Uvodom v etimološko metodo in študij virov, z arheologijo, zgodovino
starega veka in etnologijo.


Obveznosti študentov


Seminarska naloga in predstavitev seminarske naloge.

Pomembno!

Seminarska naloga mora biti oddana najkasneje v decembru tekočega akademskega leta. V pregled in popravljanje je sprejeta največ trikrat.

Predstavitev/zagovor seminarske naloge pred ostalimi študenti je pogoj, da je seminarska naloga lahko ocenjena. To pomeni, da študent, ki ni pravočasno oddal naloge in popravkov in/ali naloge ni zagovarjal, ne more biti ocenjen.Študijska literatura


 • Simona Klemenčič: Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih, diplomskih in magistrskih del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 165 str.
 • J. P. Mallory in D. Q. Adams: The Oxford Introduction to Proto-Indo-European and the Proto-Indo-European World. Oxford University Press, 2006. Str. 121 do 441.
 • The Journal of Indo-European Studies. Washington. 1973-
 • T. V. Gamkrelidze in V. V. Ivanov: Indo-European and the Indo-Europeans : A Reconstruction and Historical Analysis of a Proto-Language and a Proto-Culture I, II. Berlin in New York: Mouton de Gruyter, 1995.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Koristno
List of attached files
  ime opis uploaded velikost >
1 : 45 icon Nemsko-indoevropski_slovar.pdf Nemško-indoevropski slovar Fri 07.03.08 [14:09 UTC] by klemencics 853.09 Kb 5036
2 : 44 icon Ziga_Pirnat__Cebela.pdf Žiga Pirnat: Čebela Fri 07.03.08 [14:04 UTC] by klemencics 438.20 Kb 3894
3 : 43 icon Una_Softic_Bojevanje.pdf Una Softič: Bojevanje Fri 07.03.08 [14:03 UTC] by klemencics 1.52 Mb 2047
4 : 42 icon Tina_Bizjak_Custva.pdf Tina Bizjak: Čustva Fri 07.03.08 [14:03 UTC] by klemencics 530.33 Kb 2467
5 : 41 icon Maja_Ditrih_Stevniki.pdf Maja Ditrih: Števniki Fri 07.03.08 [14:02 UTC] by klemencics 329.68 Kb 2458
6 : 40 icon Lenka_Turnsek__Izrazi_za_bivalisca.pdf Lenka Turnšek: Izrazi za bivališča Fri 07.03.08 [14:02 UTC] by klemencics 182.57 Kb 3213
7 : 39 icon Klara_Magric__Govedo.pdf Klara Magrič: Govedo Fri 07.03.08 [14:01 UTC] by klemencics 432.07 Kb 1492
8 : 37 icon Erika_Serko_Drevesa.pdf Erika Serko: Drevesa Fri 07.03.08 [14:00 UTC] by klemencics 137.82 Kb 1132
9 : 36 icon Andraz_Marchetti_Nesmrtnost_in_Indoevropejci.pdf Andraž Marchetti: Nesmrtnost in Indoevropejci Fri 07.03.08 [14:00 UTC] by klemencics 284.38 Kb 2209
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware