Menu [hide]

Izbrana predavanja iz splošnega jezikoslovja

tiskaj
Slovenščina
Predavatelja:

Opis predmeta po študijskem programu


  • Obseg: 240 ur predavanj
  • Letnik: 1. - 4.

Izobraževalni smotri


Spremljanje predmetov Fonetika in fonologija ter Pregled splošnega jezikoslovja in Teorija opisnega jezikoslovja (v 2.-4. letniku) m. dr. s sprotnimi pisnimi obveznostmi oz. referati slušateljev in z diplomskimi nalogami.

Vsebina predmeta


Poglabljanje snovi, obravnavane pri drugih predmetih, s preučevanjem izbranih izvirnih znanstvenih del ob kar največjem sodelovanju slušateljev, ki pripravijo pisne ali ustne prikaze in diplomske naloge.

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet gradi predvsem na predmetih Fonetika in fonologija ter Pregled splošnega jezikoslovja, (Teorija zgodovinskega jezikoslovja)) in Teorija opisnega jezikoslovja.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje pri predavanjih. Manjše sprotne pisne obveznosti, pisni in ustni prikazi. Izpita ni.

Študijska literatura


Se določa sproti po dogovoru med nosilcem predavanj in slušatelji.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware