Menu [hide]

Janez Orešnik

tiskaj
Slovenščina
akad. dr. Janez Orešnik, red. prof.
za germansko primerjalno jezikoslovje in
za splošno jezikoslovjeStiki


Govorilne ure: ob sredah od 14.30 do 16.15, soba R1BI
Telefon: +386 (0)1 241 1424
Elektronski naslov: janez.oresnik@sazu.si


Predavanja
Življenjepis


Rojen 12. decembra 1935 v Ljubljani, doktor germanskega jezikoslovja, redni profesor germanskega primerjalnega jezikoslovja in redni profesor splošnega jezikoslovja, izredni (dopisni) član SAZU od 23. aprila 1987, redni član SAZU od 1993. Član Evropske akademije znanosti in umetnosti v Salzburgu od 27. maja 1993. Od 1961 zaposlen na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Od 1990 predstojnik oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje prav tam.

Na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomiral 1958, doktoriral 1965. Izpolnjevanje na drugih ustanovah: univerza v Kopenhagnu (1959-61), Zagrebu (1962-63), Reykjaviku (1964-65), univerza Harvard (1969-70).

Do 1990 se je ukvarjal zvečine z germanskim primerjalnim jezikoslovjem in skandinavistiko. V tem okviru je predvsem preučeval islandščino. Določil je nekatera pravila islandskega glasoslovja in jih delno utemeljil; opisal je več neknjižnih pojavov na področju islandskega oblikoslovja, zlasti v konjunktivu preterita in v velelniku. Njegova glavna publikacija tega obdobja je Studies in the phonology and morphology of modern Icelandic, založba Buske, Hamburg 1985. Za to delo je 1987 prejel nagrado Sklada Borisa Kidriča.

Od 1985 razvija s skupino mlajših jezikoslovcev s Filozofske fakultete v Ljubljani in s Pedagoške fakultete v Mariboru v okviru naravnega jezikoslovja teorijo o t.i. krepkih in šibkih dvojnicah v skladnji, tj. o sopomenskih skladenjskih enotah, ki v zgodovini jezika tekmujejo druga z drugo. Skupina je oblikovala domneve o smereh takega delovanja in te domneve preučuje na jezikovnem gradivu. Skupina je pripravila 1993 in 1996 na Pedagoški fakulteti v Mariboru mednarodna simpozija o naravnem jezikoslovju, ki sta zajela tudi teorijo o krepkih in šibkih dvojnicah. Naša teorija se v mednarodni literaturi včasih imenuje "slovenski model naravne skladnje".

Od 1990 raziskuje Janez Orešnik predvsem splošnojezikoslovne teme s poudarkom na prispevku slovenščine k reševanju splošnojezikoslovnih vprašanj. Doslej je največ pozornosti posvetil tvarini, ki je razvidna iz naslova njegovih samostojnih razprav Udeleženske vloge v slovenščini (SAZU 1992) in Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica (SAZU 1994).

Ukvarja se tudi z uporabnim jezikoslovjem; s tega področja je njegova knjiga Uradi za jezik v Skandinaviji (SAZU 1995).

Aktivno je sodeloval na številnih znanstvenih srečanjih v tujini in imel jezikoslovna predavanja na številnih univerzah (na nekaterih po večkrat) in v znanstvenih društvih. Pogosto predava v Lingvističnem krožku Filozofske fakultete v Ljubljani.


Bibliografija


Glavna dela v obliki pdf.

List of attached files
  ime opis uploaded velikost >
1 : 49 icon oresnik.izbrana-bibliografija.pdf Sat 08.03.08 [01:41 UTC] by admin 167.10 Kb 4007
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware