Menu [hide]

Krožek študentov in ljubiteljev stare indo-iranistike

tiskaj
Na katedri za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje je bil z letnim semestrom študijskega leta 2015/2016 ustanovljen Krožek študentov in ljubiteljev stare indo-iranistike.
Krožek študentom nudi priložnost za dodatno, obštudijsko delo z literarnimi besedili stare indijske in stare iranske književnosti, služi pa tudi kot prostor za diskusijo in nastope / predavanja s področja indo-iranistike.
Krožek se v štud. letu 2017/2018 sestaja ob torkih zvečer (19.30 - 21:15) v učilnici 024 (klet).
Krožek vodi doc. dr. Luka Repanšek.

List of attached files
  ime opis uploaded velikost >
1 : 489 icon RV_X_95.pdf Thu 01.03.18 [09:59 UTC] by luka 206.60 Kb 167
2 : 452 icon RV_I_32_krozek.pdf Mon 25.09.17 [09:14 UTC] by luka 121.33 Kb 96
3 : 451 icon RV_X_146_ARANJANI.pdf Mon 25.09.17 [09:14 UTC] by luka 52.35 Kb 96
4 : 450 icon RVS_III_33.pdf Mon 25.09.17 [09:12 UTC] by luka 407.11 Kb 105
5 : 449 icon RV X_119.pdf Mon 25.09.17 [09:12 UTC] by luka 167.31 Kb 93
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware