Menu [hide]

Lektorat za madžarski jezik

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: Éva Schwetter

Lektorat za madžarski jezik je lahko obvezni izbirni predmet Neindoevropski jezik na študijskem programu Splošno jezikoslovje ali fakultativni predmet.

Lektorat seznanja slušatelje z osnovami madžarske slovnice, privaja jih na konverzacijo v madžarščini in jih seznanja z madžarsko književnostjo, zgodovino itd.

Opis predmeta po študijskem programu


Obseg: 360 ur vaj

Vsebina predmeta


Pouk za začetnika: osnovne govorne situacije, osnovni besedni zaklad. Gramatika: števniki, pridevniki s samostalnikom, intranzitivna glagolska spregatev. Poreklo in razvoj madžarščine, povezave z drugimi, predvsem slovanskimi jeziki in s slovenščino. Ljudske pesmi.

Pouk v nadaljevalni skupini: branje, prevajanje, prosti govor s pomočjo lektorja. Gramatika: končnice svojilnosti, tranzitivna glagolska spregatev, velelniške oblike glagolov itd. madžarska kulturna zgodovina od začetkov. Branje in prevajanje lirike.

Pouk za pripadnike madžarske narodnosti iz Prekmurja. Pravopis in pravorečje. Glagolske oblike. Branje, interpretacija leposlovnih in poljudnoznanstvenih tekstov, razširitev besednega zaklada. Zgodovina od začetkov do srednjega veka.

Madžarski filmi: vsak teden za slušatelje lektorata.


Študijska literatura


  • Erdös József-Prileszky Csilla, Halló, itt Magyarország. - Budapest, 1992.
  • Lakos Dorottya, Hungarian for Foreigners. - Budapest, 1998.
  • Magyar civilizáció és országismeret. - Budapest, 1995.
  • Rácz Endre-Takácz Etel, Kis magyar nyelvtan. - Budapest, 1986.
  • Szikszainé Nagy Irma, Stilisztika. - Budapest, 1994.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware