Menu [hide]

Marija Golden

tiskaj
Slovenščina
dr. Marija Golden, red. prof.
za teorijo opisnega jezikoslovja


Stiki


Govorilne ure (v sobi R2BI):
 • sreda, četrtek 8.30-9.15
 • po dogovoru

Telefon: 386 (0)1 241 14 24
Elektronski naslov: marija.golden@guest.arnes.si


Predavanja
Izpitni roki
Raziskovalno delo


V podoktorskem raziskovalnem delu Marija Golden poglablja poznavanje sodobnih jezikoslovnih teorij, še zlasti tvorbene teorije jezika Noama Chomskega. Obravnava z vidika sodobnih teorij jezika aktualne skladenjske pojave slovenskega jezika, s čimer vključuje slovenski jezik v aktualno jezikoslovno dogajanje v svetu.


Življenjepis


Diplomirala je 1971 na Filozofski fakulteti v Ljubljani (A angleški jezik s književnostjo, B slovenski jezik s književnostjo). Magistrski študij je opravila na Filozofski fakulteti v Zagrebu (1977, Degrees of Approximation in Three Years of Studies), doktorski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1986, Nekateri vidiki stavčnega dopolnjevanja v angleški in slovenski skladnji). Od 1973 do 1992 je bila zaposlena na Oddelku za germanske jezike takratne Pedagoške akademije v Mariboru, najprej kot asistentka, nato kot predavateljica, docentka in izredna profesorica za angleški jezik in fonetiko. Ob uvedbi študija splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani je od leta 1992 redno zaposlena na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje. 1997. leta je bila izvoljena v naziv redne profesorice za teorijo opisnega jezikoslovja.

Strokovno znanje poglablja s študijem in predavanji v tujini (1977-78, Šola za orientalske in afriške študije Univerze v Londonu; 1989-90, predavateljica slovanskih jezikov in gostujoča raziskovalka na Oddelku za slovanske jezike univerze Columbia v New Yorku). Korak z razvojem v sodobnem jezikoslovju ohranja z udeležbo na mednarodnih jezikoslovnih srečanjih. V podoktorskem raziskovalnem delu spremlja razvoj sodobnih jezikoslovnih teorij z obravnavanjem pojavov slovenske skladnje v teorijah tvorbene slovnice. Rezultate teh raziskav predstavlja v referatih na strokovnih srečanjih doma in v tujini.


Bibliografija


 • Golden, M., 2000, Teorija opisnega jezikoslovja: 1. skladnja, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
 • Golden, M., 1996 (2. dopolnjena izdaja 2001), O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
 • Bolta (=Golden), M., 1987, Tvorbena-pretvorbena skladnja N. Chomskega, Pedagoška fakulteta, Maribor.
 • Golden, M., 2003, "Clitic Placement and Clitic Climbing." In: Sprachtypologie und Universalienforschung 56: 208-33. Berlin: Academic Verlag.
 • Golden, M., 1997, "Parasitic Gaps in Slovene", Proceedings of the First European Conference on Formal Description of Slavic Languages, University of Leipzig, Germany, U. Junghanns, G. Zybatow, ur., Vervuert Verlag, Frankfurt am Main; str. 387-398.
 • Golden, M., 1997, "The Empty Category Principle and the Interrogative wh-Movement of Argument Phrases in Slovene and English", Language, Mind, and Society, Zbornik referatov z mednarodnega posvetovanja v Mariboru, 1.-3. junij, 1995, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; str. 24-34.
 • Golden, M., 1997, "Multiple Wh-Questions in Slovene,"The Cornell Meeting 1995, W. Browne, E. Dornisch, N. Kondrashova, D. Zec, ur.; Ann Arbor, Michigan Slavic Publications; str. 240-266.
 • Golden, M., 1996, "K-premik in skladenjski otoki v slovenski skladnji", Razprave XV, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Ljubljana, str. 237-253.
 • Golden, M., 1996, "Interrogative Wh-Movement in Slovene and English", Acta Analytica 1996, 14: 145-186.
 • Golden, M., 1992, "A Longitudinal Study of Lexical Search", Zeitschrift für Balkanologie 18, 1-1: 23-43.
 • Bolta (=Golden), M., 1990, "Slovenski in angleški povratni zaimki v vezalno-navezovalni teoriji", Anthropos 3-4: 333-349.
 • Golden, M., 1990, "Transformational-Generative Approaches to Slovene Syntax", Slovene Studies 12/2: 205-215.
 • Bolta, M., 1989,"Besednozvezna zgradba v vezalno-navezovalni teoriji," Znanstvena revija 2: 147-58. *Bolta, M., 1986,"Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno-pretvorbenem pristopu," Slavistična revija 34: 419-32.
 • Milojević Sheppard, M., Golden, M., 2002. "(Negative) Imperatives in Slovene", Modality and its Interaction with the verbal System, Sjef Barbiers, Frits Beukema and Wim van der Wurff, ur.., Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins; 245-59.
 • Milojević Sheppard, M., Golden, M., 2000, "Imperatives, Negation and Clitics in Slovene", In: Razprave 17 II. razreda SAZU, J. Toporišič, ur.; 93-109.
 • Golden, M., M. Milojević Sheppard, 2000, "Slovene Pronominal Clitics", Clitic Phenomena in European Languages, F. Beukema in M,. den Dikken, ur., John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 191- 207.


Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware