Menu [hide]

Marija Golden

tiskaj
Slovenščina
dr. Marija Golden, red. prof.
za teorijo opisnega jezikoslovja


Stiki


Govorilne ure (v sobi R2BI):
 • sreda, četrtek 8.30-9.15
 • po dogovoru

Telefon: 386 (0)1 241 14 24
Elektronski naslov: marija.golden@guest.arnes.si


Predavanja
Izpitni roki
Raziskovalno delo


V podoktorskem raziskovalnem delu Marija Golden poglablja poznavanje sodobnih jezikoslovnih teorij, še zlasti tvorbene teorije jezika Noama Chomskega. Obravnava z vidika sodobnih teorij jezika aktualne skladenjske pojave slovenskega jezika, s čimer vključuje slovenski jezik v aktualno jezikoslovno dogajanje v svetu.


Življenjepis


Diplomirala je 1971 na Filozofski fakulteti v Ljubljani (A angleški jezik s književnostjo, B slovenski jezik s književnostjo). Magistrski študij je opravila na Filozofski fakulteti v Zagrebu (1977, Degrees of Approximation in Three Years of Studies), doktorski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani (1986, Nekateri vidiki stavčnega dopolnjevanja v angleški in slovenski skladnji). Od 1973 do 1992 je bila zaposlena na Oddelku za germanske jezike takratne Pedagoške akademije v Mariboru, najprej kot asistentka, nato kot predavateljica, docentka in izredna profesorica za angleški jezik in fonetiko. Ob uvedbi študija splošnega jezikoslovja na Filozofski fakulteti v Ljubljani je od leta 1992 redno zaposlena na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje. 1997. leta je bila izvoljena v naziv redne profesorice za teorijo opisnega jezikoslovja.

Strokovno znanje poglablja s študijem in predavanji v tujini (1977-78, Šola za orientalske in afriške študije Univerze v Londonu; 1989-90, predavateljica slovanskih jezikov in gostujoča raziskovalka na Oddelku za slovanske jezike univerze Columbia v New Yorku). Korak z razvojem v sodobnem jezikoslovju ohranja z udeležbo na mednarodnih jezikoslovnih srečanjih. V podoktorskem raziskovalnem delu spremlja razvoj sodobnih jezikoslovnih teorij z obravnavanjem pojavov slovenske skladnje v teorijah tvorbene slovnice. Rezultate teh raziskav predstavlja v referatih na strokovnih srečanjih doma in v tujini.


Bibliografija


 • Golden, M., 2000, Teorija opisnega jezikoslovja: 1. skladnja, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
 • Golden, M., 1996 (2. dopolnjena izdaja 2001), O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
 • Bolta (=Golden), M., 1987, Tvorbena-pretvorbena skladnja N. Chomskega, Pedagoška fakulteta, Maribor.
 • Golden, M., 2003, "Clitic Placement and Clitic Climbing." In: Sprachtypologie und Universalienforschung 56: 208-33. Berlin: Academic Verlag.
 • Golden, M., 1997, "Parasitic Gaps in Slovene", Proceedings of the First European Conference on Formal Description of Slavic Languages, University of Leipzig, Germany, U. Junghanns, G. Zybatow, ur., Vervuert Verlag, Frankfurt am Main; str. 387-398.
 • Golden, M., 1997, "The Empty Category Principle and the Interrogative wh-Movement of Argument Phrases in Slovene and English", Language, Mind, and Society, Zbornik referatov z mednarodnega posvetovanja v Mariboru, 1.-3. junij, 1995, Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta; str. 24-34.
 • Golden, M., 1997, "Multiple Wh-Questions in Slovene,"The Cornell Meeting 1995, W. Browne, E. Dornisch, N. Kondrashova, D. Zec, ur.; Ann Arbor, Michigan Slavic Publications; str. 240-266.
 • Golden, M., 1996, "K-premik in skladenjski otoki v slovenski skladnji", Razprave XV, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede, Ljubljana, str. 237-253.
 • Golden, M., 1996, "Interrogative Wh-Movement in Slovene and English", Acta Analytica 1996, 14: 145-186.
 • Golden, M., 1992, "A Longitudinal Study of Lexical Search", Zeitschrift für Balkanologie 18, 1-1: 23-43.
 • Bolta (=Golden), M., 1990, "Slovenski in angleški povratni zaimki v vezalno-navezovalni teoriji", Anthropos 3-4: 333-349.
 • Golden, M., 1990, "Transformational-Generative Approaches to Slovene Syntax", Slovene Studies 12/2: 205-215.
 • Bolta, M., 1989,"Besednozvezna zgradba v vezalno-navezovalni teoriji," Znanstvena revija 2: 147-58. *Bolta, M., 1986,"Slovenski glagoli z nedoločniškim dopolnilom v tvorbeno-pretvorbenem pristopu," Slavistična revija 34: 419-32.
 • Milojević Sheppard, M., Golden, M., 2002. "(Negative) Imperatives in Slovene", Modality and its Interaction with the verbal System, Sjef Barbiers, Frits Beukema and Wim van der Wurff, ur.., Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins; 245-59.
 • Milojević Sheppard, M., Golden, M., 2000, "Imperatives, Negation and Clitics in Slovene", In: Razprave 17 II. razreda SAZU, J. Toporišič, ur.; 93-109.
 • Golden, M., M. Milojević Sheppard, 2000, "Slovene Pronominal Clitics", Clitic Phenomena in European Languages, F. Beukema in M,. den Dikken, ur., John Benjamins, Amsterdam/Philadelphia, 191- 207.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware