Menu [hide]

Marina Zorman

print
Slovenščina
dr. Marina Zorman, izr. prof.


Stiki

Govorilne ure: ponedeljek, 9.30-11h
Tel.: 01 241 1426
E-mail: marina.zorman@ff.uni-lj.si

Pedagoško delo


Raziskovalno delo

  • Hetitologija
  • Teorija jezika
  • Analiza diskurza

Strokovna biografija

  • Doktorat: 1998, Univerza v Ljubljani, splošno jezikoslovje (Nekateri strukturalni in funkcionalni odnosi med členi sinonimnih vrst v slovenščini)
  • Magisterij: 1993, Univerza v Ljubljani, primerjalno indoevropsko jezikoslovje (Ekspresivno besedotvorje pri glagolu. Starejše, verjetno podedovane ekspresivne kombinacije -V/C- + -r/l- - osnovni tip -dr- - v slovenščini)
  • Diploma: 1983, Univerza v Ljubljani, slovenščina, primerjalno indoevropsko jezikoslovje
  • Zaposlitev: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje (1999- docentka za splošno jezikoslovje, 1991-1999 asistentka za uporabno jezikoslovje, 1987-1991 bibliotekarka)

Bibliografija


List of attached files
  name desc uploaded size >
1 : 245 icon Retorika-opis.docx Wed 03 of Oct, 2012[10:01 UTC] by zorman 10.18 Kb 541
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
rss Articles