Menu [hide]

Metka Furlan

tiskaj
Slovenščina
dr. Metka Furlan, red. prof.
za indoevropsko primerjalno jezikoslovje


Stiki


Govorilne ure: vsak torek pred ali po predavanjih (od 11.20 do 13.45) oz. po dogovoru.
Elektronski naslov: metka@zrc-sazu.si


Predavanja

Raziskovalno delo


Slovenska, slovanska in indoevropska etimogija ( = projekt Etimološki slovar slovenskega jezika). Indoevropske poteze hetitskega jezika.


Življenjepis


Rojena 22. 3. 1955 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti v Ljubljani je 1980 diplomirala iz indoevropskega primerjalnega jezikoslovja in slovenistike. Doktorirala je 1987 (Indoevropske dvozložne težke baze v hetitščini). Od 1983 sodeluje (od 1999 kot znanstvena svetnica) v Etimološko-onomastični sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU pri izdelavi Etimološkega slovarja slovenskega jezika. Leta 1994 je bila na Filozofski fakulteti v Ljubljani izvoljena v naziv docentka za primerjalno jezikoslovje indoevropskih jezikov, leta 2000 pa v naziv izredna profesorica za isto področje. Od leta 1994 dalje prav tam predava predmet Hetitščina na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje, od leta 2000 dalje tudi predmet Laringalna teorija. Od 1995 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani tudi tretjinsko zaposlena. Kot štipendistka avstrijskega Ministrstva za znanost in raziskovanje se je izpopolnjevala na Univerzi na Dunaju (1991).

Posveča se posameznim slovenskim, slovanskim in hetitskim problemom s področja primerjalnega jezikoslovja in etimologije, pa tudi teoretičnim vprašanjem etimologije (etimološki postopek, izvor in etimologija). Je članica uredniškega odbora revije Slovenski jezik/Slovene Linguistic Studies, ki od 1997 izhaja v Ljubljani in Lawrencu (Kansas, ZDA), od 1. 1997 tudi revije Jezikoslovni zapiski, ki jo izdaja Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Od l. 1995 je članica vladne Komisije za standardizacijo zemljepisnih imen.


Bibliografija


Neposredna povezava na bibliografijo v Cobissu.
Glavna dela:

 • Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji, (Zbirka Linguistica et philologica, 32). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2016.
 • Novi etimološki slovar slovenskega jezika : poskusni zvezek. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2013.
 • The archaic word-formational relationship between the Proto-Slavic noun *pol'e and the Hittite adjective palhi-, Linguistica 2011.
 • K etimologiji indoevropskega geografskega termina: psl. *mor'e, lat. mare --- pide. *mor-i-(n.). Slavistična revija jan./mar. 2011.
 • Psl. *sop-ti "spati". K etimologiji ide. besedne družine iz *swep- "spati", Slavistična revija 1988.
 • O slovanskem *sělь in hetitskem šeli- - slovansko-hetitski izoleksi?, Slavistična revija 1989.
 • Praide. fonemska sekvenca *Hw v hetitščini, Razprave SAZU 1990.
 • Ein etymologischer Vorschlag (Heth. aruna- (c.) "Meer"), Linguistica 1994.
 • Od izvora do etimologije besed, Slavistična revija 1991.
 • F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika III, Ljubljana 1995 (Dopolnila in uredila Marko Snoj in Metka Furlan).
 • Praslovanski adverb *doma "domi; domum". K psl. lok. sg. na *-a tematskih osnov, Folia onomastica Croatica 1998.
 • Praslovansko *ovьcь (m.) : *ovьca (f.), Studia etymologica Brunensia 2000.
 • H Kuryłowiczevi interpretaciji hetitskega direktiva na -a in slov. lokativov na *-e, Razprave SAZU 2000.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware