Menu [hide]

Miljana Stanković

tiskaj
Slovenščina
Miljana Stanković, prof. arab. j. in knjiž.
lektorica za arabski jezik


Stiki


Govorilne ure: torek, od 12.00 do 13.00, soba R16BI
Elektronski naslov: miljana.stankovic@ff.uni-lj.si


PredavanjaIzpitni roki: enkrat mesečno po predhodni prijavi študentov.


Raziskovalno delo


 • Glagolske paradigme - ključ za branje v arabskem jeziku.
 • Tujke v maroški arabščini
 • Nepravilne množine v arabskem jeziku


Življenjepis


Rojena 8. 2. 1945 v Kairu. Diplomirala je na Univerzi v Kairu iz arabskega jezika in književnosti leta 1967; predavala je francoščino na Delavski univerzi Boris Kidrič v Ljubljani v š. l. 1972/73, od začetka leta 1973 do konca meseca novembra 1984 je bila redno zaposlena na tajništvu Univerze Edvarda Kardelja v Ljubljani, delala je na področju znanstvenih in kulturnih stikov univerze s tujino ter zamejskih Slovencev in tujih državljanov na naši univerzi. Občasno je prevajala v arabski jezik za kabinet predsedstva SFRJ, v š. l. 1982/83 je predavala arabščino na Delavski univerzi "Cene Štupar", od 1984 redno opravlja dela in naloge lektorice za arabski jezik na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

V okviru projekta URP kulturna ustvarjalnost na Slovenskem, programski slop Jezikoslovje delala na raziskovalni nalogi z naslovom: Jeziki z arabsko pisavo Štefana Kociančiča (1818-1883).

Delala na področju etimologije in slovnice arabskega jezika in drugih semitskih jezikov.

Proučevala povezavo med staroarabsko književnostjo in starimi semitskimi književnostmi.

Predavala na temo: Arabski jezik in lastnosti semitskih jezikov, Lingvistični krožek, 1994.

Dala izjavo o arabski kulturi in arabskem jeziku za mladinski časopis Pil, 1996.

Skrbela za razvoj arabistike na lektoratu v Ljubljani in spodbujala strokovni razvoj in ustvarjalnost študentov.

Pripravljala študente za izpopolnjevanje iz arabskega jezika na tujih univerzah. Sama se je študijsko izpopolnjevala na Univerzi v Kairu leta 1992 in 1998.

Navezala stike in obiskala več ustanov, ki bi bile pripravljene štipendirati študente arabskega lektorata iz Ljubljane za nekajmesečne tečaje iz arabskega jezika v Egiptu.

Imela je več strokovnih sestankov glede arabščine, arabske družbe in kulture.


Bibliografija


 • Slovensko-arabski glosar, 1982.
 • Prevodi določenih delov v Koranu, 1984.
 • Prevod Filozofija sionistične propagande, 1985.
 • Glosarij zbornika bratov Miladinovih, Š. K., 1861, Ljubljana 1989.
 • Prispevek o Arabski pisavi, predstavljeni v Slovenskem pravopisu, Ljubljana 1990.
 • Fundamenta lingua arabica-grammatica excerpta a.š.k., Ljubljana 1991.
 • Lexicon Syriacum, Ljubljana 1840,1994.
 • Makedonsko-arabsko-slovenski glosarij, Ljubljana 1997.
 • Prispevek o leksemih arabskega izvora, v: Oxfordova Enciklopedija Astronomije, Ljubljana 1999.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware