Menu [hide]

Naravna skladnja

tiskaj

Vabilo na poletne delavnice


Na Univerzi v Ljubljani se vsako leto odvijajo poletne delavnice o naravni skladnji. Delavnice se ukvarjajo s preverjanjem naravne skladnje uporabljajoč jezikovno gradivo iz različnih jezikov. Delavnice potekajo 14 dni vsakega avgusta. Jezik delavnice: predvsem angleščina.

Prihodnjih nekaj let bodo delavnice naravne skladnje osredinjene na diahrono naravno skladnjo, potekale pa bodo kot doslej na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in sicer letos od 13. do 24. avgusta 2012. K udelezbi so vabljeni jezikoslovci in slusatelji jezikovnih smeri. Prijave, ki naj vsebujejo prosilčev življenjepis, morebitno bibliografijo in kratek opis trenutnih interesov na področju jezika, se sprejemajo do 1. junija 2012 na naslov:

prof. dr. Janez Orešnik
Filozofska fakulteta
1001 Ljubljana
janez.oresnik@sazu.si

Kratek opis diahrone naravne skladnje


Pod nekoliko spreproščeno predpostavko, da ima vsaka skladenjska sprememba dve skrajni točki A in B, je ključno vprašanje, kateri parametri morajo biti znani, da se more napovedati smer spremembe (A v B ali B v A). Tu ponujeni odgovor se glasi:

(i) Določiti je treba, ali je A bolj naraven od B, ali pa je B bolj naraven od A.

(ii) Določiti je treba, ali je okolje, ki zajema obe točki, naravno ali nenaravno.

Recimo, da je A bolj naraven od B. Tedaj bo sprememba potekala od B do A, če je okolje spremembe naravno; sprememba bo potekala od A do B, če je okolje spremembe nenaravno. (To pokriva (obliko)skladenjske spremembe. Semantične spremembe imajo vedno naravno okolje, tj. vse semantične spremembe imajo enako smer. Oblikoslovje in fonologija ter razvoji ex nihilo se obravnavajo samo obrobno.)

Vsakič je vrednost predikata ‘(bolj/manj) naravno’ določena z osnovnimi načeli naravne skladnje.

Zgornje se šteje kot veljavno za znotrajjezikovne spremembe; stik med jeziki/narečji, odredbe slovničarjev ipd. so izločeni.

Kot je razvidno, se diahrona naravna skladnja omejuje na majhen del zgodovinskega jezikoslovja.

Ob teh omejitvah je dobra stran naravne skladnje, da izkorišča isti nabor osnovnih načel tako v sinhroniji kot v diahroniji. V tem okviru je diahrona naravna skladnja pristop, ki zmore napovedovati smer jezikovne spremembe ne samo izbirno, temveč izčrpno.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware