Menu [hide]

Neindoevropski jezik

tiskaj
Slovenščina

Predavatelji


  • lektorica Ágnes Mélypataky izvaja predmet Madžarščina tudi kot Neindoevropski jezik za 3. in 4. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • lektorica Miljana Stanković izvaja predmet Arabščina tudi kot Neindoevropski jezik za 3. in 4. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • lektor Huang Nansong izvaja predmet Kitajščina I in II kot Neindoevropski jezik za 3. in 4. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • lektor Endo Yukiko izvaja predmet Japonščina I in II kot Neindoevropski jezik za 3. in 4. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja


Opis predmeta po študijskem programu


Program: splošno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj, 60 ur vaj
Letnik: 3. - 4.


Izobraževalni smotri


Seznanitev s tipologijo kakega neindoevropskega jezika. Alternativa: praktično obvladanje kakega neindoevropskega jezika.

Vsebina predmeta


Po programu smeri, ki imajo v svojem učnem načrtu neindoevropski jezik.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje pri predavanjih in vajah. Manjše sprotne pisne obveznosti. Izpit po 4. letniku (iz snovi 3. in 4. letnika, je pogoj za pripustitev k diplomi).

Slušatelj, ki predloži veljavno spričevalo o znanju neindoevropskega jezika v obsegu dvoletnega univerzitetnega študija, je oproščen vseh obveznosti pri predmetu neindoevropski jezik.

Študijska literatura


Po programu smeri, ki imajo v svojem učnem načrtu neindoevropski jezik.

Posebnosti


Jezik izbere slušatelj po dogovoru s predstojnikom smeri splošno jezikoslovje in smeri, ki ima tisti jezik v učnem načrtu. Mogoče je izbrati madžarščino, arabščino, japonščino ali kitajščino.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware