Menu [hide]

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

print
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovjeSprememba izpitnega roka pri prof. dr. M. Furlan
By: Ana Mehle  on: Thu 21 of Aug, 2014[11:42 UTC]  (15 reads)
V septembru 2014 bo red. prof. Metka Furlan imela izpite 5. 9. in ne 9. 9. 2014.

Print
Odprtost knižnice/tajništva v avgustu
By: Ana Mehle  on: Thu 31 of Jul, 2014[10:05 UTC]  (50 reads)
Knjižnica/tajništvo oddelka bosta med 1. in 15. avgustom 2014 zaradi kolektivnega dopusta zaprta. Od 18. do 29. avgusta 2014 bosta odprta med uradnimi urami: ob sredah med 11. in 15. uro, ostale dneve pa med 11. in 13. uro.

Ana Mehle
Print
Pogoji za napredovanje na dodiplomskem študiju na Oddelku za primerjalno in splo
By: Ana Mehle  on: Mon 07 of Jul, 2014[12:32 UTC]  (405 reads)
Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s 151.-153. členom Statuta Univerze v Ljubljani:
1. Za napredovanje iz prvega v drugi letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 KT.
2. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za drugi letnik, v obsegu 54 od 60 KT, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen) pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje.
Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.
V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil
oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim
programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim
programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru
predlaganega študijskega programa so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15
KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).
Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni z 238. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

Print
Obvestilo
By: Ana Mehle  on: Thu 03 of Jul, 2014[10:15 UTC]  (88 reads)
Knjižnica in tajništvo oddelka bosta jutri, 4. 7. 2014 zaprta. Zaradi nujne zadržanosti.
Print
Obvestilo
By: Ana Mehle  on: Mon 30 of Jun, 2014[10:37 UTC]  (76 reads)
Izr. prof. dr. Marina Zorman bo imela zadnje govorilne ure pred počitnicami v sredo, 2. julija. Jeseni se bodo govorilne ure spet začele 10. septembra 2014.
Print


List of attached files
  name desc uploaded size >
1 : 313 icon Vabilo.pdf Mon 07 of Apr, 2014[09:07 UTC] by admin 451.76 Kb 148
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
rss Articles