Menu [hide]

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

print
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovjePoletni delovni čas knjižnice in tajništva oddelka
By: Ana Mehle  on: Wed 01 of Jul, 2015[08:27 UTC]  (11 reads)
Julija in drugo polovico avgusta bosta knjižnica in tajništvo oddelka odprta vsak dan med 11. in 13. uro ob sredah tudi med 13. in 15. uro.

Med 1. in 15. avgustom bosta knjižnica in tajništvo oddelka zaradi kolektivnega dopusta zaprta.


Ana Mehle

Print
Škrabčevi dnevi 9
By: Ana Mehle  on: Mon 29 of Jun, 2015[07:56 UTC]  (12 reads)
Rok za oddajo povzetkov: 30. junij 2015
Termin konference: 11. december 2015
Lokacija: Nova Gorica
Format: 20-minutna predavanja z 10-minutno diskusijo
Tematska opredelitev: jezikoslovje (brez omejitev glede na temo,
pristop ali preučevani jezik)
Delovni jezik konference: slovenščina

Več informacij o konferenci in oddaji povzetkov:
http://skrabcevi-dnevi.zrc-sazu.si/

Toplo vabljeni k oddaji povzetkov!
Organizacijski odbor (K. Ahačič, A. Bizjak Končar, H. Dobrovoljc, F.
Marušič, P. Mišmaš, D. Zuljan Kumar, R. Žaucer)

Print
Zagovor doktorske disertacije
By: Ana Mehle  on: Thu 18 of Jun, 2015[09:53 UTC]  (35 reads)


V torek, 23. 6. 2015, bokandidatka Sofija Zver
zagovarjala doktorsko delo z naslovom

POLOŽAJ JEZIKOV NA JEZIKOVNEM TRGU NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU V PREKMURJU


Zagovor bo ob 12. uri v predavalnici št. 6.Print
Razpis
By: Ana Mehle  on: Thu 18 of Jun, 2015[08:09 UTC]  (25 reads)
Komisija za tutorstvo objavlja razpis za KOORDINATORJA TUTORJEV ZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI in za KOORDINATORJA TUTORJEV ZA TUJE ŠTUDENTE.
Razpis traja od 15. 6. 2015 do 21. 6. 2015.

NALOGE KOORDINATORJA:
• koordinira in organizira dejavnosti v sklopu tutorstva,
• tutorande razporedi med tutorje študente in o tem obvesti koordinatorja tutorjev študentov,
• spremlja izvajanje tutorstva,
• svetuje pri delu tutorjem,
• poroča koordinatorju tutorjev študentov o izvajanju tutorstva,
• sodeluje pri pripravi poročila o delu,
• tvorno sodeluje na usposabljanju tutorjev študentov,
• promovira tutorstvo.

RAZPISNI POGOJI
Status študenta v študijskih letih 2015/16 in 2016/17. Zaželene so izkušnje na področju tutoriranja tujih študentov oz. študentov s posebnimi potrebami. Kandidat bo moral opraviti tudi obvezno usposabljanje na tutorskem vikendu (19.–21. 9. 2015 v Portorožu).

PRIJAVA
Prijava naj vsebuje podatke kandidata (ime, priimek, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov), opis dosedanjih izkušenj, motivacijski odstavek in vizijo tutorstva. Pod vizijo naj kandidat opiše, katere projekte/načrte/dogodke bi organiziral v sklopu tutorstva za razpisano mesto.
Prijave pošljite na e-naslov: sabina.tutor@gmail.com.
Vsi kandidati se bodo predstavili na seji Študentskemu svetu Filozofske fakultete, ki bo nato predlagalo izbranega kandidata Komisiji za tutorstvo.
Vabilo na sejo bo kandidat prejel po koncu razpisa po elektronski pošti.


V imenu Komisije za tutorstvo,

Sabina Leben,
fakultetna koordinatorka tutorjev študentov

Print
RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE IN ODDELČNE KOORDINATORJE TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDI
By: Ana Mehle  on: Thu 18 of Jun, 2015[08:08 UTC]  (30 reads)
Komisija za tutorstvo objavlja
RAZPIS ZA TUTORJE ŠTUDENTE IN ODDELČNE KOORDINATORJE TUTORJEV ŠTUDENTOV ZA ŠTUDIJSKO LETO 2015/2016

Tutorstvo je kot pomemben dejavnik zviševanja kakovosti študija eden od ciljev bolonjske prenove. H kakovosti študija bomo pripomogli tudi z vsestranskim (strokovnim, socialnim in orientacijskim) spremljanjem študentov skozi študij.

Namen tutorskega sistema na Filozofski fakulteti je ustvariti pogoje za:
• organizirano skrb za razvoj vsakega posameznega študenta ob vpisu v študijski program;
• krepitev neposrednih stikov med študenti in učitelji ter med študenti, učitelji in FF kot celoto;
• uspešnejše vključevanje študentov v univerzitetno okolje;
• reševanje splošnih in specifičnih problemov študentov, še posebej študentov s posebnimi potrebami;
• izboljšanje študijskega uspeha, boljšo prehodnost študentov in višjo kakovost študija.

Tutor študent je lahko vsak redni ali izredni študent FF, ki je vpisan najmanj v drugi letnik oz. je drugič vpisan v prvi letnik. Študentje dvopredmetnih študijskih programov se lahko prijavijo za mesto tutorja študenta na obeh oddelkih. Koordinator tutorjev študentov pa je avtomatsko tudi tutor študent.
Od kandidatov pričakujemo odgovornost do dela s svojimi tutorandi in redno dosegljivost prek e-pošte ter poznavanje študijske in splošne študentske problematike na svojem oddelku. Sicer pa bodo kandidati dobili podrobnejša navodila in se dodatno poučili o tutorstvu še na tutorskem vikendu.

Za tutorje in koordinatorje bo organizirano (brezplačno) izobraževanje, ki bo predvidoma potekalo med 18. in 20. septembrom 2015 v Porotorožu.
Udeležba je obvezna za vse študente, ki želijo biti tutorji/koordinatorji, tudi za tiste, ki so bili tutorji že v preteklih letih.
Tutorji, ki študirajo po bolonjskih programih, bodo imeli možnost uveljavljati to dejavnost kot zunanji izbirni predmet Študentsko tutorstvo (3 KT), koordinatorji pa Koordiniranje študentskega tutorstva (3 KT). Oba predmeta hkrati ni možno uveljavljati.

Vsi tutorji, ki uspešno opravijo svoje delo, dobijo ob koncu leta potrdilo.Na podlagi Pravilnika o tutorstvu razpisujemo mesta za:
1. TUTORJE ŠTUDENTE
• Oddelek za ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO
• Oddelek za ARHEOLOGIJO
• Oddelek za AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE
• Oddelek za BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST INKNJIGARSTVO
• Oddelek za ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO
• Oddelek za FILOZOFIJO
• Oddelek za GEOGRAFIJO
• Oddelek za GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SSKANDINAVISTIKO
• Oddelek za KLASIČNO FILOLOGIJO
• Oddelek za MUZIKOLOGIJO
• Oddelek za PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO
• Oddelek za PREVAJALSTVO
• Oddelek za PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
• Oddelek za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNOTEORIJO
• Oddelek za PSIHOLOGIJO
• Oddelek za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOST
• Oddelek za SLAVISTIKO
• Oddelek za SLOVENISTIKO
• Oddelek za SOCIOLOGIJO
• Oddelek za UMETNOSTNO ZGODOVINO
• Oddelek za ZGODOVINO

2. ODDELČNE KOORDINATORJE
• Oddelek za ANGLISTIKO IN AMERIKANISTIKO
• Oddelek za ARHEOLOGIJO
• Oddelek za AZIJSKE IN AFRIŠKE ŠTUDIJE
• Oddelek za BIBLIOTEKARSTVO, INFORMACIJSKO ZNANOST INKNJIGARSTVO
• Oddelek za ETNOLOGIJO IN KULTURNO ANTROPOLOGIJO
• Oddelek za FILOZOFIJO
• Oddelek za GEOGRAFIJO
• Oddelek za GERMANISTIKO Z NEDERLANDISTIKO IN SSKANDINAVISTIKO
• Oddelek za KLASIČNO FILOLOGIJO
• Oddelek za MUZIKOLOGIJO
• Oddelek za PEDAGOGIKO IN ANDRAGOGIKO
• Oddelek za PREVAJALSTVO
• Oddelek za PRIMERJALNO IN SPLOŠNO JEZIKOSLOVJE
• Oddelek za PRIMERJALNO KNJIŽEVNOST IN LITERARNOTEORIJO
• Oddelek za PSIHOLOGIJO
• Oddelek za ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOST
• Oddelek za SLAVISTIKO
• Oddelek za SLOVENISTIKO
• Oddelek za SOCIOLOGIJO
• Oddelek za UMETNOSTNO ZGODOVINO
• Oddelek za ZGODOVINO

3. TUTORJE ŠTUDENTEZA ŠTUDENTE S POSEBNIMI POTREBAMI (s katerega koli oddelka)

4. TUTORJE ŠTUDENTEZA TUJE ŠTUDENTE (s katerega koli oddelka)


ROK ZA PRIJAVO NA RAZPIS JE 1. 7. 2015!

Prijava poteka prek vprašalnika na naslednji povezavi http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/mod/questionnaire/view.php?id=113193 , in sicer pod predmetom »Tutorstvo na FF Prijava na razpis za tutorje študente in oddelčne koordinatorje tutorjev študentov za študijsko leto 2015/2016« (e-učilnica: http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/course/view.php?id=128). Večina študentov ima dostop do sistema Moodle že urejen. Tisti, ki uporabniškega računa še nimate, si ga morate najprej ustvariti. Navodila so na voljo na http://e-ucenje.ff.uni-lj.si/pomoc/.

Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete tudi na fakultetno koordinatorko tutorjev študentov Sabino Leben (sabina.tutor@gmail.com)

Prijava na razpis sicer še ne pomeni avtomatske izbire, o izboru boste obveščeni po elektronski pošti predvidoma konec avgusta oz. najpozneje v začetku septembra.
Kandidati za oddelčne koordinatorje bojo povabljeni na osebni razgovor po zaključku razpisa.

Dodatne informacije (naloge tutorjev, vrednotenje dela tutorjev itd.) lahko najdete na spletni strani http://www.ff.uni-lj.si/1/Ob-studiju/Tutorstvo.aspx ali http://www.ff.uni-lj.si/1/Ob-studiju/Tutorstvo/Akti.aspx.


doc. dr. Hotimir Tivadar Sabina Leben
v.d. predsednik Komisije za tutorstvo koordinatorka tutorjev študentov

Print


List of attached files
  name desc uploaded size >
1 : 333 icon Jezikoslovnica - Urnik.docx Wed 12 of Nov, 2014[08:28 UTC] by admin 15.19 Kb 275
2 : 313 icon Vabilo.pdf Mon 07 of Apr, 2014[09:07 UTC] by admin 451.76 Kb 438
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
rss Articles