Menu [hide]

Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

print
Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovjePogoji za napredovanje na dodiplomskem študiju na Oddelku za primerjalno in splo
By: Ana Mehle  on: Mon 07 of Jul, 2014[12:32 UTC]  (183 reads)
Pogoji za napredovanje po programu so usklajeni s 151.-153. členom Statuta Univerze v Ljubljani:
1. Za napredovanje iz prvega v drugi letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 1. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za prvi letnik, v obsegu 54 od 60 KT.
2. Za napredovanje iz drugega v tretji letnik dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa prve stopnje mora študent oz. študentka opraviti študijske obveznosti za 2. letnik v tolikšnem obsegu, da doseže 90 odstotkov KT, predpisanih s predmetnikom in posameznimi učnimi načrti za drugi letnik, v obsegu 54 od 60 KT, kar skupaj s celotnimi obveznostmi 1. letnika (60 KT) pomeni zbranih 114 KT.

V primeru izjemnih okoliščin (določenih v Statutu UL, 153. člen) pa se lahko na podlagi rešene prošnje vpišejo v višji letnik tudi tisti študentje, ki so opravili 85 odstotkov obveznosti (torej dosegli 51 KT). O tem vpisu odloča Odbor za študentska vprašanja in usmerjanje, pri čemer lahko oddelek poda posvetovalno mnenje.
Manjkajoče obveznosti morajo biti opravljene do vpisa v naslednji, višji letnik.
V skladu s 152. členom Statuta Univerze v Ljubljani ima študent oz. študentka, ki ni opravil
oz. opravila vseh študijskih obveznosti za vpis v višji letnik, določenih s študijskim
programom, možnost, da v času študija enkrat ponavlja letnik, če izpolnjuje s študijskim
programom določene pogoje za ponavljanje. Pogoj za ponavljanje letnika v okviru
predlaganega študijskega programa so opravljene študijske obveznosti v skupnem obsegu 15
KT (25% skupnega števila KT za posamezni letnik).
Pogoji za podaljševanje statusa študenta so določeni z 238. členom Statuta Univerze v Ljubljani.

Print
Obvestilo
By: Ana Mehle  on: Thu 03 of Jul, 2014[10:15 UTC]  (46 reads)
Knjižnica in tajništvo oddelka bosta jutri, 4. 7. 2014 zaprta. Zaradi nujne zadržanosti.
Print
Obvestilo
By: Ana Mehle  on: Mon 30 of Jun, 2014[10:37 UTC]  (44 reads)
Izr. prof. dr. Marina Zorman bo imela zadnje govorilne ure pred počitnicami v sredo, 2. julija. Jeseni se bodo govorilne ure spet začele 10. septembra 2014.
Print
Razpored terminov za oddajo prošenj:
By: Ana Mehle  on: Mon 30 of Jun, 2014[06:46 UTC]  (37 reads)

Prošnja za podaljšanje dodatnega leta:

od 1.7.2014 do 31.8.2014.


Prošnja za spremembo študijskega programa:

od 1.6.2014 do 31.7.2014.


Prošnja za ponovni vpis v letnik (izredni študij):

od 1.9.2014 do 23.9.2014.


Prošnja za drugi izjemni ponovni vpis:

od 1.9.2014 do 23.9.2014.


Prošnja za prehod iz izrednega na redni študij

od 1.9.2014 do 23.9.2014.

Prošnja za vpis v višji letnik z manjkajočimi kreditnimi točkami:

od 1.9.2014 do 23.9.2014.

Prošnja za ponovni vpis v letnik:

od 1.9.2014 do 23.9.2014.

Print
Izpit pri akad. dr. Janezu Orešniku
By: Ana Mehle  on: Tue 17 of Jun, 2014[08:41 UTC]  (42 reads)
bodo v petek, 20. 6. 2014, ob 9:00 v predavalnici 6.
Print


List of attached files
  name desc uploaded size >
1 : 313 icon Vabilo.pdf Mon 07 of Apr, 2014[09:07 UTC] by admin 451.76 Kb 121
Powered by Tikiwiki Powered by PHP Powered by Smarty Powered by ADOdb Made with CSS Powered by RDF
rss Articles