Menu [hide]

Osnove indoevropskega besedotvorja in sintakse

tiskaj
Predavatelj: doc. dr. Luka Repanšek

Program: Primerjalno jezikoslovje, 2. stopnja
Obseg: 30 ur predavanj
Letnik: 5.
Op.: Predmet je izbirni

Opis predmeta po študijskem programu


Pri predmetu dobi slušatelj natančen vpogled v besedotvorni in deloma sintaktični sistem kakor se rekonstruira za prajezik, ter njun razvoj v glavnih arhaičnih indoevropskih jezikih. Poudarki so na vlogi interne derivacije in eksternih besedotvornih postopkov, zlasti na tvorbi in rabi sufiksov (npr. Calandov sistem sufiksov, izsklonsko besedotvorje ipd.) ter na tipologiji prajezičnih zloženk, stavčne sintakse (besedni red, priredje, podredje, glagolska in nominalna poved, absolutne konstrukcije) in morfosintakse (razsežnosti pojmov oseba in število, čas / aspekt, naklon in diateza razsežnosti pojmov sklonov, števila in spola).

Temeljna in dodatna priporočena študijska literatura


• M. Meier-Brügger, Indogermanische Sprachwissenschaft, 9. izd. Berlin; New York, 2010 oz.
Michael Meier-Brügger, Indo-European Linguistics. Berlin, 2003. Poglavji IV in V.
• D. S. Wodtko et al., Nomina im indogermanischen Lexikon. Heidelberg, 2008.
• R. Lühr, I. Balles, J. Matzinger, Nominale Wort-bildung des Indo-germanischen in Grundzügen. Die Wort¬bildungs-muster ausgewählter indogermanischer Einzel¬sprachen I-II, Hamburg, 2008.
• H. Krahe / W. Meid, Germanische Sprachwissenschaft III: Wortbildungslehre. Berlin, 1967.
• M. Weiss, Outline of the historical and comparative grammar of Latin. Ann Arbor / New York, 2009. Str. 257–323.
• E. Rieken, Untersuchungen zur nominalen Stammbildung des Hethitischen. Wiesbaden, 1999.
• Th. Steer, Amphikinese und Amphigenese. Wiesbaden, 2015.
• H. Krahe / W. Meid / H. Schmeja, Gründzüge der vergleichenden Syntax der indogermanischen Sprachen. Innsbruck, 1972.
• J. Clackson: Indo-European Linguistics. An Introduction, Cambridge / New York, 2007. Str. 157-186.
• D. Langslow: Jacob Wackernagel. Lectures on Syntax with Special Reference to Greek, Latin, and Germanic. Edited with notes and bibliography, Oxford / New York, 2009.
• H. Hettrich, K. Jeong-Soo (ur.), Indogermanische Syntax. Wiesbaden, 2002.
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware