Menu [hide]

Predmet: Splošno jezikoslovje

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: akad. dr. Janez Orešnik, red. prof.

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 120 ur predavanj
Letnik: 3. (obvezno), 4. (izbirno)

Izobraževalni smotri


Uvajanje v teorijo zgodovinskega jezikoslovja.

Vsebina predmeta


Primerjalna metoda kot sredstvo za določanje genetske sorodnosti jezikov, interna in primerjalna rekonstrukcija; narava in razlogi jezikovnih sprememb; jeziki v stiku, zlasti prevzemanje prvin; dialektologija; koiné, pidžinski in kreolski jeziki; odmiranje jezika.

Obveznosti študentov


Izpit po učbeniku Hock je pogoj za pristop k diplomskemu izpitu.

Študijska literatura


  • H. H. Hock, Principles of historical linguistics. - Berlin, 1986.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware