Menu [hide]

Pregled indoevropskih jezikov

tiskaj
Slovenščina
Predavateljica: asist. Simona Klemenčič

Urnik


Ponedeljek 8.00 do 9.40

Opis predmeta po študijskem programu


  • Obseg: 30 ur predavanj
  • Letnik: 1. in izbirno

Izobraževalni smotri


Predmet posreduje slušatelju pregled indoevropskih jezikovnih družin z navedbo ustrezne strokovne oziroma študijske literature.

Vsebina predmeta


Pod površinsko podobnostjo med različnimi jeziki primerjalni jezikoslovec ugotavlja delovanje jezikovnih zakonitosti, ki potrdijo ali ovržejo možnost, da neka podobnost ni rezultat naključja, temveč gre za razvoj iz skupne starejše faze. S pomočjo primerjalne metode nastaja rekonstrukcija skupnega indoevropskega prajezika.

Pri predmetu slušatelj dobi pregled nad poglavitnimi jezikovnimi spremembami v indoevropski skupini jezikov, ki so vodile od obstoja skupnega prajezika do razpada le-tega, nadalje do razvoja posameznih jezikovnih družin znotraj indoevropske skupine in končno do nastanka sodobnih jezikov. Zapisi v posameznih indoevropskih jezikih in o njih, lastna imena in glose so vir za raziskovanje predzgodovine indoevropskih jezikov. Slušatelj na primerih iz besedišča spoznava, kako podatki iz posameznega jezika prispevajo k našemu poznavanju skupnega izhodiščnega prajezika. Seznani se z dokumenti v posameznih zgodaj izpričanih jezikih in s pisavo le-teh.

Slušatelj pozna vse pomembne indoevropske jezike, tako sodobne kot že izumrle. Vse jezike zna umestiti v času in prostoru. Pozna osnovne enciklopedične podatke o njih. Pozna osnove razvoja pisave. Seznani se z umetnimi jeziki, ki so nastali na temelju indoevropskih jezikov. Razume proces spreminjanja in razpada ali izumrtja jezika ter medsebojnega vpliva jezikov. Razume osnove primerjalne metode. Razume pojav nastanka, razvoja, razpada ali propada jezika in razume analogije zgodovinskega razvoja z današnjim stanjem. Razpolaga s poglobljenim razumevanjem umestitve slovenskega jezika v času.

Predavanja v sedanji obliki bodo potekala do začetka izvajanja bolonjskega študija. Takrat bo, upam, zunaj že učbenik, tako da bodo študenti lahko študirali po njem in se sami pripravili na izpit, na predavanjih pa se bosta izmenjevala:
  • uvod v študij primerjalnega jezikoslovja (zgodovina stroke, raba literature in virov, napotki za študij, za izdelavo pisnih izdelkov, pravopis in take reči) ter
  • pregled razvoja pisave.
Oboje bo namenjeno fakultativnemu znanju in ne bo del izpita, razen osnovnih znanj v zvezi z razvojem pisave.

Obveznosti študentov


Pisni izpit je pogoj za vpis v 2. letnik.

Sredi šolskega leta študentje iz predelane snovi pišejo kolokvij, ki ni obvezen. Namenjen je temu, da preverite svoje znanje in razumevanje in je v pomoč pri učenju za izpit.

Študijska literatura


  • Simona Klemenčič: Pregled indoevropskih jezikov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 168 str.


KoristnoTitus: http://titus.uni-frankfurt.de/indexe.htm


List of attached files
  ime opis uploaded velikost >
1 : 23 icon Vprasanja - Toharscina_03.pdf Fri 07.03.08 [01:24 UTC] by klemencics 27.45 Kb 1339
2 : 22 icon Vprasanja - Pisava.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 31.02 Kb 2132
3 : 21 icon Vprasanja - Mali jeziki.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 29.12 Kb 1352
4 : 20 icon Vprasanja - Indoiranski jeziki.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 36.03 Kb 1610
5 : 18 icon Vprasanja - Čemu služi rekonstrukcija prajezika.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 35.93 Kb 1474
6 : 17 icon Vprasanja - Armenščina.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 28.55 Kb 1440
7 : 16 icon Vprasanja - Anatolski jeziki.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 29.05 Kb 1235
8 : 15 icon Vprasanja - Albanscina.pdf Fri 07.03.08 [01:23 UTC] by klemencics 29.06 Kb 1312
9 : 14 icon Vprasanja 1.pdf Fri 07.03.08 [01:22 UTC] by klemencics 34.67 Kb 1526
10 : 13 icon Pregled - vprasanja pred 2007-2008.pdf Fri 07.03.08 [01:22 UTC] by klemencics 78.23 Kb 1812
11 : 12 icon Navodila.pdf Fri 07.03.08 [01:22 UTC] by klemencics 37.02 Kb 1585
12 : 11 icon Vandali__Veneti__Vindisarji.pdf Vandali, Veneti, Vindisarji Fri 07.03.08 [01:16 UTC] by klemencics 189.03 Kb 3315
13 : 10 icon Orešnik_O_primerjalni_metodi.pdf Orešnik: O primerjalni metodi Fri 07.03.08 [01:16 UTC] by klemencics 195.11 Kb 1823
14 : 9 icon Watkins_Calvert_-_Indo-Europeans.pdf Watkins & Calvert: Indo-Europeans Fri 07.03.08 [01:15 UTC] by klemencics 468.69 Kb 17209
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware