Menu [hide]

Primož Jakopin

tiskaj
Slovenščina
doc. dr. Primož Jakopin


Stiki


Elektronski naslov: primoz.jakopin@ff.uni-lj.si


PredavanjaŽivljenjepis


Rojen 30. 6. 1949. Diplomiral je leta 1972 na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani (smer tehnična matematika). Iz informacijskih znanosti je magistriral leta 1981 na Univerzi v Zagrebu. Doktoriral je leta 1999 iz teorije informacij na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani (Zgornja meja entropije pri leposlovnih besedilih v slovenskem jeziku). Od leta 1993 do 2000 je delal na Filozofski fakulteti v Ljubljani kot asistent za obdelavo besedil, od 2000 naprej pa dela kot docent za področje jezikovnih tehnologij.

Izvaja seminarje o osnovah kvantitativnega jezikoslovja in uporabe interneta, poleg tega pa vodi Laboratorij za korpus slovenskega jezika pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Poleg kvantitativne analize besedil se ukvarja še z besedilnimi in slovarskimi podatkovnimi zbirkami ter z njihovo spletno uporabo. Udeležen je v evropskih projektih za jezikovne vire; aktivno je sodeloval na več mednarodnih simpozijih.


Bibliografija


Neposredna povezava na bibliografijo v Cobissu.

Glavna dela:

  • Besedilni korpus Nova beseda. Mostovi (Ljublj.), 2007/08, letn. 41, št. 1/2, str. 165-176 (skupaj z M. Michelizza)
  • Novejša slovenska leksika : (v povezavi s spletnimi jezikovnimi viri). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2009. 408 str. ISBN 978-961-254-124-8. (skupaj z A. Gložančev, M. Michelizza, M. Uršič in A. Žele)
  • English anchors in a Slovenian word resource. V: DAVIES, Matthew (ur.). Proceedings of the Corpus Linguistics Conference, CL2007, University of Birmingham, UK, 27-30 July 2007 : Elektronski vir. Birmingham, 2007, 7 str. (skupaj z A. Žele)
  • Entropija v slovenskih leposlovnih besedilih, Založba ZRC, Ljubljana 2002.
  • The feasibility of a complete text corpus. LREC 2002 : proceedings.
  • O oblikoslovnem označevanju slovenskega besedila (z A. Bizjak), Slavistična revija 1997.
  • Odzadnji slovar slovenskega jezika (z M. Hajnšek-Holz), Ljubljana 1996.
  • Nekaj številk iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika, Slavistična revija 1995.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware