Menu [hide]

Priporočena strokovna literatura za TOJ: morfologija

tiskaj
Slovenščina

Osnovni pojmi opisnega jezikoslovja v obravnavanju morfoloških pojavov


 • Aitchinson, J., 1994, Words In the Minds: An Introduction to the Mental Lexicon, 2. izdaja, Blackwell, Oxford.
 • Bybee, J. L., 1985, Morphology: A Study of the Relation Between Meaning and Form, John Benjamins, Amsterdam.
 • Golden, M., 1996 (2. izdaja 2001) O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, FF, Ljubljana. (6. poglavje, še zlasti 6.2 in tam navedena strokovna literatura).
 • Matthews, P. H., 1974, Morphology, Cambridge, CUP.


Morfologija v tvorbeni teoriji jezika


 • David Adger, 2003, Core Syntax: A Minimalist Approach; OUP, Oxford. (Z vajami.)
 • Anderson, S.R., 1992, A-Morphous Morphology, CUP, Cambridge.
 • Aronoff, M., 1976, Word Formation in Generative Grammar, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Baker, M., 1987, Incorporation: A Theory of Grammatical Function Changing, University of Chicago Press, Chicago.
 • Beard, R., 1995, Lexeme-Morpheme Base Morphology, Albany State University of New York Press.
 • Borer, H., 1998, "Morphology and Syntax", The Handbook of Morphology, ur. A. Spencer in A. M. Zwicky, Blackwell, Oxford; str. 151 - 190.
 • Chomsky, N., 1995, The Minimalist Program, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Cinque, G., 1997, Adverbs and Functional Heads: A Cross-linguistic Perspective, Oxford University Press, Oxford.
 • Di Sciullo, A.M. in E. Williams, 1987, On the Definition of Word, The MIT Press, Cambridge.
 • Fabb, N., 1988, "Doing Affixation in the GB Syntax", v M. Everaert, Evers, A. Huybregts, R., Trommelen, M., ur., Morphology and Modularity, Foris, Dordrecht; str. 129-45.
 • Haegeman, L., ur. 1997, Elements of Grammar: Handbook in Generative Syntax, Kluwer, Dordrecht.
 • Hale, K., J. Keyser, 1993, "On Argument Structure and the Lexical Expression of Syntactic Relations", v *K. Hale in J. Keyser, ur., The View from Building 20, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts; str. 53-110.
 • Halle, M., 1973, "Prolegomena to a Theory of Word Formation", Linguistic Inquiry, 4: 3-16.
 • Kiparsky, P., 1982, "From Cyclic Phonology to Lexical Phonology", v H. van der Hulst, N. Smith, ur., The Structure of Phonological Representations, Dordrecht, Foris, 130-75.
 • Lasnik, H., 1999, Minimalist Analysis, Blackwell, Oxford.
 • Platzak, C., 1998, "A Visibility Condition for the C-domain", Working Papers in Scandinavian Syntax, 61:53-99.
 • Pollock, J.-Y. 1989, "Verb Movement, Universal Grammar, and The Structure of IP, Linguistic Inquiry 20: 365- 424.
 • Radford, A., 1997, Syntactic Theory and The Structure of English, CUP, Cambridge.
 • Andrew Radford, 2004, Minimalist Syntax and the Syntax of English: Exploring the Structure of English, CUP.
 • Rivero, M. L., 1991, "The Location of Non-Active Voice in Albanian and Modern Greek", Linguistic Inquiry 21:135-46.
 • Scalise, S., 1988, "Inflection and derivation", Linguistics 26:561-81;
 • Selkirk, E.O.,1982, The Syntax of Words, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Siegel, D., 1979, Topics in English Morphology, Garland, New York.
 • Spencer, A., 1991, Morphological Theory: An Introduction to Word Structure in Generative Grammar, Blackwell, Oxford.
 • Williams, E., 1981, "On the Notion of 'Lexically Related' and 'Head of Word', Linguistic Inquiry 12: 245-74.

V knjižnici Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje so študentkam in študentom na voljo izčrpni izročki predavanj iz morfologije opisnega jezikoslovja, ki potekajo v študijskem letu 2004-5. Tam jim je ob vsakem poglavju svetovana tudi literatura za samostojen študij.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware