Menu [hide]

Priporočena strokovna literatura za TOJ: skladnja

tiskaj
Slovenščina

Osnovni pojmi opisnega jezikoslovja v obravnavanju skladenjskih pojavov


 • Peter Hugoe Matthews, 1981, Syntax, CUP, Cambridge.
 • John Lyons, 1968, Introduction to Theoretical Linguistics, CUP, Cambridge.
 • (Nemški učbenik za splošno jezikoslovje: Felix Fanselow, 1997, Sprachtheorie I, II; UTB).
 • John Lyons, 1977, Semantics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Janez Orešnik, 1994, Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
 • Janez Orešnik, 1992, Udeleženske vloge v slovenščini, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
 • Marija Golden, 1996 (2001) O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, FF, Ljubljana. (5. in 6. poglavje ter tam priporočena strokovna literatura).


Teorija tvorbnih slovnic: slovnica načel in parametrov


 • Liliane Haegeman, 1994, Introduction to Government and Binding Theory; Blackwell, Oxford.
 • Peter W. Culicover, 1997, Principles and Parameters: An Introduction to Syntactic Theory; Oxford University Press, Oxford.
 • Andrew Radford, 1997, Syntactic Theory and the Structure of English, CUP, Cambridge.
 • Golden, M., 2000, Teorija opisnega jezikoslovja : 1. skladnja, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
 • Andrew Radford, 1988, Transformational Grammar: A First Course; CUP.
 • Noam Chomsky, 1995, The Minimalist Program, The MIT Press, Massacusetts, Cambridge, “Principles and Parameters Theory”, str. 13-127; soavtor: Howard Lasnik; 1993.
 • Noam Chomsky, 1986, Barriers; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Noam Chomsky, 1989 (1986, Knowledge of Language), slovenski prevod B. Kante, Znanje jezika; O naravi, izviru in rabi jezika, Mladinska knjiga, Ljubljana.
 • Noam Chomsky, 1981, Lectures on Government and Binding; Foris, Dordrecht.
 • Howard Lasnik in Juan Uriagereka, 1988, A Course in GB Syntax: Lectures on Binding and Empty Categories; The *MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Robert Freidin, 1992, Foundations of Generative Syntax; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Vivian Cook in M. Newson, 1996 (2. izdaja), Chomsky's Universal Grammar; Blackwell, Oxford.


Teorija tvorbnih slovnic: slovnica načel in parametrov


 • Belletti, A., & L. Rizzi, ur., 2002, Noam Chomsky: On Nature and Language, Cambridge University Press, Cambridge. (An interview on minimalism, str. 92-161.).
 • Noam CHomsky, 1999, "Derivation by Phase", MIT Occasionaal Papers in Linguistics 18.
 • Noam Chomsky, 1998, "Minimalist Inquiries: The Framework", MIT Working Papers in Linguistics 15.
 • Noam Chomsky, 1995, The Minimalist Program, The MIT Press, Massacusetts, Cambridge.
  • “Some Notes on Economy of Derivation and Representation” (1991).
  • “A Minimalist Program for Linguistic Theory” (1993).
  • “Categories and Transformations in a Minimalist Framework”.
 • Noam Chomsky, 1994, Bare Phrase Structure, MIT Occasional Papers in Linguistics 5, Department of Linguistics and Philosophy, MIT, Cambridge, Massachusetts.
 • Andrew Radford, 1997, Syntactic Theory and the Structure of English, CUP, Cambridge.
 • Andrew Radford, 2004, Minimalist Syntax and the Syntax of English: Exploring the Structure of English, CUP.
 • David Adger, 2003, Core Syntax: A Minimalist Approach; OUP, Oxford. (Z vajami.)

Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware