Menu [hide]

Priporočena strokovna literatura za TOJ: skladnja

tiskaj
Slovenščina

Osnovni pojmi opisnega jezikoslovja v obravnavanju skladenjskih pojavov


 • Peter Hugoe Matthews, 1981, Syntax, CUP, Cambridge.
 • John Lyons, 1968, Introduction to Theoretical Linguistics, CUP, Cambridge.
 • (Nemški učbenik za splošno jezikoslovje: Felix Fanselow, 1997, Sprachtheorie I, II; UTB).
 • John Lyons, 1977, Semantics, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Janez Orešnik, 1994, Slovenski glagolski vid in univerzalna slovnica, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
 • Janez Orešnik, 1992, Udeleženske vloge v slovenščini, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana.
 • Marija Golden, 1996 (2001) O jeziku in jezikoslovju, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, FF, Ljubljana. (5. in 6. poglavje ter tam priporočena strokovna literatura).


Teorija tvorbnih slovnic: slovnica načel in parametrov


 • Liliane Haegeman, 1994, Introduction to Government and Binding Theory; Blackwell, Oxford.
 • Peter W. Culicover, 1997, Principles and Parameters: An Introduction to Syntactic Theory; Oxford University Press, Oxford.
 • Andrew Radford, 1997, Syntactic Theory and the Structure of English, CUP, Cambridge.
 • Golden, M., 2000, Teorija opisnega jezikoslovja : 1. skladnja, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje, Filozofska fakulteta, Ljubljana.
 • Andrew Radford, 1988, Transformational Grammar: A First Course; CUP.
 • Noam Chomsky, 1995, The Minimalist Program, The MIT Press, Massacusetts, Cambridge, “Principles and Parameters Theory”, str. 13-127; soavtor: Howard Lasnik; 1993.
 • Noam Chomsky, 1986, Barriers; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Noam Chomsky, 1989 (1986, Knowledge of Language), slovenski prevod B. Kante, Znanje jezika; O naravi, izviru in rabi jezika, Mladinska knjiga, Ljubljana.
 • Noam Chomsky, 1981, Lectures on Government and Binding; Foris, Dordrecht.
 • Howard Lasnik in Juan Uriagereka, 1988, A Course in GB Syntax: Lectures on Binding and Empty Categories; The *MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Robert Freidin, 1992, Foundations of Generative Syntax; The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.
 • Vivian Cook in M. Newson, 1996 (2. izdaja), Chomsky's Universal Grammar; Blackwell, Oxford.


Teorija tvorbnih slovnic: slovnica načel in parametrov


 • Belletti, A., & L. Rizzi, ur., 2002, Noam Chomsky: On Nature and Language, Cambridge University Press, Cambridge. (An interview on minimalism, str. 92-161.).
 • Noam CHomsky, 1999, "Derivation by Phase", MIT Occasionaal Papers in Linguistics 18.
 • Noam Chomsky, 1998, "Minimalist Inquiries: The Framework", MIT Working Papers in Linguistics 15.
 • Noam Chomsky, 1995, The Minimalist Program, The MIT Press, Massacusetts, Cambridge.
  • “Some Notes on Economy of Derivation and Representation” (1991).
  • “A Minimalist Program for Linguistic Theory” (1993).
  • “Categories and Transformations in a Minimalist Framework”.
 • Noam Chomsky, 1994, Bare Phrase Structure, MIT Occasional Papers in Linguistics 5, Department of Linguistics and Philosophy, MIT, Cambridge, Massachusetts.
 • Andrew Radford, 1997, Syntactic Theory and the Structure of English, CUP, Cambridge.
 • Andrew Radford, 2004, Minimalist Syntax and the Syntax of English: Exploring the Structure of English, CUP.
 • David Adger, 2003, Core Syntax: A Minimalist Approach; OUP, Oxford. (Z vajami.)

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware