Menu [hide]

Računalniška analiza besedil

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: doc. dr. Primož Jakopin

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 30 ur predavanj, 30 ur vaj
Letnik: 4.

Izobraževalni smotri


Uvajanje v uporabo računalnika pri analizi besedil.

Vsebina predmeta


Računalniška delovna postaja. Nabor znakov. Osnove urejevalnika. Prenašanje besedil med različnimi urejevalniki in računalniki. Gradniki besedila. Standardi za označevanje besedil. Strojno branje besedila. Graditev dvojezičnega slovarja. Uporaba enojezičnega slovarja (SSKJ). Strojno prevajanje besedila. Besedilo kot podatkovna zbirka. Osnovni statistični opis besedila. Oblikovanje lematizacijskega slovarja. Lematiziranje besedila.

Povezanost z drugimi predmeti


Navezuje se na predmet Osnove računalništva za jezikoslovce.

Obveznosti študentov


Seminarska naloga: Kvantitativna analiza izbranega besedila.

Študijska literatura


  • C.F. Sabourin, Computational morphology - morphological analysis and generation. - Montreal, 1994. M. Oakes, Statistics for Corpus Linguistics. - Edinburgh, 1997.
  • C.F. Sabourin, Computational morphology - morphological analysis and generation. - Montreal, 1994.
  • M. Oakes, Statistics for Corpus Linguistics. - Edinburgh, 1997.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Posebnosti


Izbirni predmet za slušatelje jezikoslovja in književnosti.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware