Menu [hide]

Simona Klemenčič

tiskaj
Slovenščina
dr. Simona Klemenčič
asistentka

Stiki


Govorilne ure:
Oglasite se po elektronski pošti, telefonu ali (po predhodni najavi) osebno na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU, Novi trg 4.

Telefon:
 • +386 (0)1 47 06 227 (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
 • +386 (0)51 85 55 33

Elektronski naslov: simona.klemencic@ff.uni-lj.si (ali klemencic.simona@gmail.com)


Predavanja
Raziskovalno delo


Področja njenega raziskovanja so:
 • uporabnost primerjalnega jezikoslovja kot zgodovinske znanosti,
 • indoevropska dialektologija (razčlenitev indoevropskega jezikovnega prostora, korespondence med posameznimi indoevropskimi jeziki, katerih nastanek lahko postavimo v čas po razpadu indoevropskega prajezika, predhistorične migracije),
 • indoevropske starožitnosti (obravnava tistih izrazov iz indoevropskega besednega fonda, ki pomagajo odkrivati materialno in duhovno zgodovino indoevropskih ljudstev),
 • »nostratsko« jezikoslovje (kako izluščimo postopke primerjalne metode in jih ovrednotimo; tipične napake pri sklepanju), v tem posebej indouralska teorija, ki povezuje indoevropsko jezikovno družino z uralsko,
 • planski oz. umetni oz. načrtovani jeziki (esperanto).

Življenjepis


Rojena je 1971 v Celju. Študirala je primerjalno slovansko jezikoslovje in primerjalno indoevropsko jezikoslovje. V času študija je bila tudi študentka in kasneje lektorica za slovenščino na Jagelonski univerzi v Krakovu. Diplomirala je s temama Genitiv v baltskih jezikih in Razvoj praindoevropskih debel s formantom *men v slovanščini. Magistrirala je s temo Pogledi na kentum in satem. Novembra 2005 je doktorirala s temo Starejše jezikovne povezave albanščine, baltščine in slovanščine.

Od novembra 2000 je zaposlena v etimološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot asistentka dela na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Bibliografija


 • Pregled indoevropskih jezikov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 168 str.
 • Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih, diplomskih in magistrskih del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 165 str.


 • K metodologiji dialektologije jezikovnih družin: sklepanje o obstoju narečnega areala. Slovenski jezik, 2007, 6, str. 133-150.
 • Kentumski in satemski jeziki – sodobni pogledi na delitev. Slavistična revija 3, 2007. Str. 547-557.
 • Mesto antičnih balkanskih jezikov znotraj delitve na kentumske in satemske jezike. Slavistična revija, jan.-mar. 2008, letn. 56, št. 1, str. 35-50.
 • VE ROV NE CURRI : (Ali smo Slovenci Veneti in zakaj ne?). Zgodovina za vse, 2007, leto 14, št. 2, str. 125-131.
 • La facila lingvo : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2007. 57 f.
 • Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih in diplomskih nalog pri predmetu Indoevropske starožitnosti. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2008. 67, 29 str..
 • Starejše jezikovne povezave albanščine, baltščine in slovanščine : doktorsko delo. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2005. IV, 201 f.
 • Pogledi na kentum in satem : magistrsko delo. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2003. VI, 153 f.
 • France Bezlaj, Marko Snoj, Metka Furlan, Simona Klemenčič, Bogomil Gerlanc (ur.), Uroš Kraigher (ur.). Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976-2007. 5 zv. 5. Knjiga: Kazala. Izdelala Marko Snoj in Simona Klemenčič.

Za ostale članke gl. COBISS.

Etimološke razlage v medijihJadran Sterle in Božo Grlj: Cincarji - Vlahi, prikrito ljudstvo Evrope, TV Slovenija:
http://tvslo.si/#ava2.83974978;; od 44.55

Katarina Majerhold in Brane Bitenc: Čustva, tkanina našega življenja, TV Slovenija:
http://tvslo.si/predvajaj/custva-tkanina-nasega-zivljenja-dokumentarna-oddaja/ava2.92172916/


Marko Bratuš in Nataša Gaši: (Ne)pomembne stvari, mozaična oddaja za mlade, TV Slovenija:

11.03.2010 Koledar: http://tvslo.si/predvajaj/koledar/ava2.62388552/ ;; 36.20

18.03.2010 Alkohol: http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-slovenija-1/tv.slo1/#ava2.63272558;; 31.50 ali http://tvslo.si/predvajaj/alkohol-mozaicna-oddaja-za-mlade/ava2.63272558/

25.03.2010 Smrt: http://tvslo.si/predvajaj/smrt/ava2.64046582/ ;; 28.07

01.04.2010 Gravitacija: http://tvslo.si/predvajaj/gravitacija-mozaicna-oddaja-za-mlade/ava2.64824245/ ;; 34.48

08.04.2010 Zaprtost: http://tvslo.si/#ava2.65621298;; 3.55

15.04.2010 Rojstvo: http://tvslo.si/#ava2.66401287;; 36,15

22.04.2010 Hrana: http://tvslo.si/#ava2.67138252;; 21.30

29.04.2010 Zdravje: http://tvslo.si/#ava2.67803637;; 30.08

06.05.2010 Bonton http://tvslo.si/#ava2.68597476;; 35,38

13.05.2010 Magija http://tvslo.si/#ava2.69326811;; 25.30

20. 5. 2010 Dvojnost http://tvslo.si/predvajaj/magija-mozaicna-oddaja-za-mlade/ava2.69326811/#ava2.70080737;; 28.45

27. 5. 2010 Družina http://tvslo.si/predvajaj/dvojnost/ava2.70080737/#ava2.70870011;; 17.05
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware