Menu [hide]

Simona Klemenčič

tiskaj
Slovenščina
dr. Simona Klemenčič
asistentka

Stiki


Govorilne ure:
Oglasite se po elektronski pošti, telefonu ali (po predhodni najavi) osebno na Inštitutu za slovenski jezik ZRC SAZU, Novi trg 4.

Telefon:
 • +386 (0)1 47 06 227 (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, Znanstvenoraziskovalni center SAZU)
 • +386 (0)51 85 55 33

Elektronski naslov: simona.klemencic@ff.uni-lj.si (ali klemencic.simona@gmail.com)


Predavanja
Raziskovalno delo


Področja njenega raziskovanja so:
 • uporabnost primerjalnega jezikoslovja kot zgodovinske znanosti,
 • indoevropska dialektologija (razčlenitev indoevropskega jezikovnega prostora, korespondence med posameznimi indoevropskimi jeziki, katerih nastanek lahko postavimo v čas po razpadu indoevropskega prajezika, predhistorične migracije),
 • indoevropske starožitnosti (obravnava tistih izrazov iz indoevropskega besednega fonda, ki pomagajo odkrivati materialno in duhovno zgodovino indoevropskih ljudstev),
 • »nostratsko« jezikoslovje (kako izluščimo postopke primerjalne metode in jih ovrednotimo; tipične napake pri sklepanju), v tem posebej indouralska teorija, ki povezuje indoevropsko jezikovno družino z uralsko,
 • planski oz. umetni oz. načrtovani jeziki (esperanto).

Življenjepis


Rojena je 1971 v Celju. Študirala je primerjalno slovansko jezikoslovje in primerjalno indoevropsko jezikoslovje. V času študija je bila tudi študentka in kasneje lektorica za slovenščino na Jagelonski univerzi v Krakovu. Diplomirala je s temama Genitiv v baltskih jezikih in Razvoj praindoevropskih debel s formantom *men v slovanščini. Magistrirala je s temo Pogledi na kentum in satem. Novembra 2005 je doktorirala s temo Starejše jezikovne povezave albanščine, baltščine in slovanščine.

Od novembra 2000 je zaposlena v etimološki sekciji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Kot asistentka dela na Oddelku za primerjalno in splošno jezikoslovje na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

Bibliografija


 • Pregled indoevropskih jezikov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 168 str.
 • Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih, diplomskih in magistrskih del. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 165 str.


 • K metodologiji dialektologije jezikovnih družin: sklepanje o obstoju narečnega areala. Slovenski jezik, 2007, 6, str. 133-150.
 • Kentumski in satemski jeziki – sodobni pogledi na delitev. Slavistična revija 3, 2007. Str. 547-557.
 • Mesto antičnih balkanskih jezikov znotraj delitve na kentumske in satemske jezike. Slavistična revija, jan.-mar. 2008, letn. 56, št. 1, str. 35-50.
 • VE ROV NE CURRI : (Ali smo Slovenci Veneti in zakaj ne?). Zgodovina za vse, 2007, leto 14, št. 2, str. 125-131.
 • La facila lingvo : intenzivni 30-urni tečaj jezika esperanto. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2007. 57 f.
 • Spisovnik primerjalnega jezikoslovca : navodila za izdelavo seminarskih in diplomskih nalog pri predmetu Indoevropske starožitnosti. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2008. 67, 29 str..
 • Starejše jezikovne povezave albanščine, baltščine in slovanščine : doktorsko delo. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2005. IV, 201 f.
 • Pogledi na kentum in satem : magistrsko delo. Ljubljana: (S. Klemenčič), 2003. VI, 153 f.
 • France Bezlaj, Marko Snoj, Metka Furlan, Simona Klemenčič, Bogomil Gerlanc (ur.), Uroš Kraigher (ur.). Etimološki slovar slovenskega jezika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1976-2007. 5 zv. 5. Knjiga: Kazala. Izdelala Marko Snoj in Simona Klemenčič.

Za ostale članke gl. COBISS.

Etimološke razlage v medijihJadran Sterle in Božo Grlj: Cincarji - Vlahi, prikrito ljudstvo Evrope, TV Slovenija:
http://tvslo.si/#ava2.83974978;; od 44.55

Katarina Majerhold in Brane Bitenc: Čustva, tkanina našega življenja, TV Slovenija:
http://tvslo.si/predvajaj/custva-tkanina-nasega-zivljenja-dokumentarna-oddaja/ava2.92172916/


Marko Bratuš in Nataša Gaši: (Ne)pomembne stvari, mozaična oddaja za mlade, TV Slovenija:

11.03.2010 Koledar: http://tvslo.si/predvajaj/koledar/ava2.62388552/ ;; 36.20

18.03.2010 Alkohol: http://tvslo.si/predvajaj/v-zivo-tv-slovenija-1/tv.slo1/#ava2.63272558;; 31.50 ali http://tvslo.si/predvajaj/alkohol-mozaicna-oddaja-za-mlade/ava2.63272558/

25.03.2010 Smrt: http://tvslo.si/predvajaj/smrt/ava2.64046582/ ;; 28.07

01.04.2010 Gravitacija: http://tvslo.si/predvajaj/gravitacija-mozaicna-oddaja-za-mlade/ava2.64824245/ ;; 34.48

08.04.2010 Zaprtost: http://tvslo.si/#ava2.65621298;; 3.55

15.04.2010 Rojstvo: http://tvslo.si/#ava2.66401287;; 36,15

22.04.2010 Hrana: http://tvslo.si/#ava2.67138252;; 21.30

29.04.2010 Zdravje: http://tvslo.si/#ava2.67803637;; 30.08

06.05.2010 Bonton http://tvslo.si/#ava2.68597476;; 35,38

13.05.2010 Magija http://tvslo.si/#ava2.69326811;; 25.30

20. 5. 2010 Dvojnost http://tvslo.si/predvajaj/magija-mozaicna-oddaja-za-mlade/ava2.69326811/#ava2.70080737;; 28.45

27. 5. 2010 Družina http://tvslo.si/predvajaj/dvojnost/ava2.70080737/#ava2.70870011;; 17.05
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware