Menu [hide]

Stara indijščina

tiskaj
Slovenščina
Predavatelja:

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 120 ur predavanj, 30 ur seminarja, 120 + 60 (Analiza staroindijskih besedil) ur vaj
Letnik: 1. - 3.

Izobraževalni smotri


Namen predmeta je seznaniti slušatelje s pisavo in opisnim in diahronim slovničnim sistemom stare indijščine. To naj bi jim omogočilo tudi branje raznovrstnih besedil. Prikaz historičnega razvoja jezika in spoznavanje metode primerjalnega jezikoslovja in poznavanje staroindijskega deleža v tem okviru.

Vsebina predmeta


Staroindijska pisava, zakoni sandhija, razmerje sti. glasovnega sistema do prajezičnega, pregled tematskih in atematskih sklanjatev pri samostalniku in pridevniku, posebnosti zaimkovne sklanjatve, števniki, značilnosti spregatve, prezentovi razredi, časovni sistemi (zlasti posebnosti v perfektovi in aoristovi spregi), brezosebne glagolske oblike, tvorba kompozitov.
Študenti pri vajah in seminarju uporabljajo in s tem utrjujejo ter tudi poglabljajo znanja, pridobljena pri predavanjih iz opisne in historične slovnice stare indijščine od starejšega vedskega obdobja do klasičnega sanskrta. Preko branja proznih in neproznih besedil (vedske himne, starejša vedska proza, Brahmane, Upanišade, klasična sanskrtska in epska sanskrtska književnost) pridobivajo na besedišču in globljem razumevanju ustroja stare indijščine, zlasti sintakse klasičnega in predklasičnega jezika.

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet je vsebinsko in metodološko tesno povezan z drugimi predmeti v okviru programa.

Obveznosti študentov


Izpit po 1. in 2. letniku po opravljenem kolokviju iz vaj. Izpit pri seminarju po 3. letniku.

Temeljna in dodatna priporočena študijska literatura pri predavanjih:


Wackernagel, J.; Debrunner, A.: Altindische Grammatik I, II/1–2, III. Göttingen, 1896–1954.
Gotô, T. et al.: Old Indo-Aryan Morphology and its Indo-Iranian Background. Dunaj, 2013.
Thumb, A., Hauschild R.: Handbuch des Sanskrit I&II, 3. izd. Heidelberg, 1959.
Mayrhofer, M.: Sanskrit-Grammatik (Sammlung Göschen). 3. izd. Berlin/New York, 1978.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti. Razširjeni seznam študijske literature: pdf

Pomožna študijska literatura za vaje in seminar


Besedila, prevodi besedil in slovarji:

Jamison, S. W.; Brereton, J. P.: Rig Veda Translation. Oxford, 2014.
Geldner, K. F.: Der Rig-Veda aus dem Sanskrit ins Deutsche übersetzt und mit einem laufenden Kommentar versehen. Cambridge, Massachussetts, 1951. Ponatis 2003.
Grassmann, H.: Wörterbuch zum Rig-Veda. (Leipzig, 1873). 6. izdaja: Wiesbaden, 1996.
Elizarenkova, T. K.: Rigveda. Prevod i kommentarii I-III. Moskva, 1999.
Lubotsky, A.: A Rgvedic Word Concordance I-II. New Haven, Connecticut, 1997.
Werba, Ch.: Verba Indoarica I. Dunaj, 1997.
Whitney, W. D.: The Roots, Verb-forms, and Primary Derivatives of the Snaksrit Language. Leipzig, 1885.

Slovarji in besedila na spletu:
http://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de/index.html
http://rigvedacommentary.alc.ucla.edu/
http://gretil.sub.uni-goettingen.de/gretil.htm

Slovnice:

MacDonell, A. A.: A Sanskrit Grammar for Students. 3. izd. Oxford, 1927.
MacDonell, A. A.: A Vedic Grammar for Students. Delhi, 1916.
MacDonell, A. A.: Vedic Grammar. Strassburg, 1910.
MacDonell, A. A.: A Vedic Reader for Students. Oxford, 1917.
Monier-Williams, M.: Sanskrit Grammar, 4. izd. Oxford, 1887.
Stenzler, A. F.: Primer of the Sanskrit Language (translated into English by Renate Söhnen-Thieme). 2. izd. London, 1997.
Whitney, W. D.: A Sanskrit Grammar, 2. izd. Leipzig, 1889.
Speijer, J.S.: Sanskrit Syntax. Leiden, 1886.
Speijer, J.S.: Vedische und Sanskrit-Syntax. Strassburg, 1974.
Delbrück, B.: Altindische Syntax. Darmstadt, 1968.
Burrow, T.: The Sanskrit Language. 3. izd. London, 1973.

Učbeniki in vadnice:

Stiehl, U.: Sanskrit-Kompendium. 5. izd., Heidelberg, 2011.
Coulson, M.: Sanskrit: An Introduction to the Classical Language (Teach Yourself
Books). 3. izd., 1998. Oziroma Teach Yourself Complete Sanskrit, 2010.
Lanman, Ch. R., A Sanskrit Reader, Cambridge, 1963.
Zbavitel, D.; Strnad, J.: Učebnice sanskrtu. Praga, 2012.
Egenes, Th., Introduction to Sanskrit I–II, 3. izd., Delhi, 2003.
Maurer, W. H., The Sanskrit Language I&II, London, New York 1995.

Posebnosti


Predavanja se lahko udeležijo tudi vsi zunanji slušatelji, ki se želijo seznaniti z osnovami sanskrta. Gre namreč tudi za sinhrono spoznavanje jezika. Ko slušatelji spoznajo posamezne gramatične strukture, začnejo prevajati besedila.

V programu Splošno jezikoslovje je predmet ena od izbir za izbirni strokovni predmet.

List of attached files
  ime opis uploaded velikost >
1 : 361 icon Študijska_literatura_indijščina.pdf Fri 16.10.15 [09:30 UTC] by luka 87.90 Kb 947
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware