Menu [hide]

Stari indoevropski jezik

tiskaj
Slovenščina

Predavatelji


  • lektor Martin Benedik izvaja predmet Latinščina kot Stari indoevropski jezik za 1. in 2. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • lektorica Jelena Isak izvaja predmet Grščina I tudi kot Stari indoevropski jezik za 1. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • asist. dr. Vanda Babič: izvaja predmet Stara cerkvena slovanščina tudi kot Stari indoevropski jezik za 1. in 2. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • asist. stažist mag. Matej Hriberšek izvaja predmet Grščina II tudi kot Stari indoevropski jezik za 2. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • izr. prof. dr. Marina Zorman izvaja predmet Hetitščina I, II tudi kot Stari indoevropski jezik za 1. in 2. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja
  • doc. dr. Luka Repanšek izvaja predmet Stara indijščina tudi kot Stari indoevropski jezik za 1. in 2. letnik slušateljev splošnega jezikoslovja

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Splošno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj, 60 ur vaj
Letnik: 1. - 2.

Izobraževalni smotri


Seznanitev s teorijo in filologijo kakega starega ali starinskega indoevropskega jezika, predvsem takega, ki je pomemben tudi za študij indoevropskega primerjalnega jezikoslovja.

Vsebina predmeta


Po programu smeri, ki imajo v svojem učnem načrtu stari ali starinski indoevropski jezik.

Obveznosti študentov


Udeležba in tvorno sodelovanje pri predavanjih in vajah. Manjše sprotne pisne obveznosti. Izpit iz snovi 1. in 2. letnika je pogoj za vpis v 3. letnik. Slušatelj, ki ima stari ali starinski indoevropski jezik kot drugi predmet v okviru dvopredmetne študijske skupine in tam opravi vse predpisane obveznosti, je oproščen vseh obveznosti pri predmetu stari indoevropski jezik.

Posebnosti


Jezik izbere slušatelj po dogovoru s predstojnikom smeri splošno jezikoslovje in smeri, ki ima tisti jezik v učnem načrtu. Priporoča se hetitščina ali stara indijščina ali grščina ali latinščina? ali stara cerkvena slovanščina.


Obvestilo lektorice Jelene Isak


Grščina I je tečaj, ki študente seznanja z osnovami starogrške slovnice, predvsem oblikoslovja. Študent/ka si ob branju krajših stavkov v izvirniku, ki so razporejeni oz. prilagojeni glede na trenutno stopnjo znanja, pridobi osnovno znanje o grškem samostalniku, glagolu in drugih besednih vrstah ter njihovi uporabi, poleg tega pa tudi osvoji določeno število besed. Na koncu prvega leta mora študent poznati snov prve polovice učbenika dr. Erike Mihevc - Gabrovec "Grščina, teksti in vaje za pouk grščine". Namen tečaja, ki se zaključi po drugem letu, torej po tem, ko se na tečaju Grščine II obdela še drugo polovico omenjenega učbenika, je usposobiti študenta za branje lažjih izvirnih besedil v stari grščini.

Za dodatne informacije in z vprašanji se lahko obrnete tudi na katerega od spodnjih elektronskih naslovov:


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware