Menu [hide]

Tatjana Marvin

tiskaj
Slovenščina
Redna profesorica za področje splošnega jezikoslovja/Professor of General Linguistics
Predstojnica oddelka/Head of Department (2015-2017, 2017-2019)

Stiki/Contact

Govorilne ure/Office hours: po dogovoru/by appointment; soba/room R3B I
Elektronski naslov/E-mail: tatjana.marvin@ff.uni-lj.si


Predavanja/Courses 2018/19

 • Pregled splošnega jezikoslovja (zimski semester) / Survey of General Linguistics (Fall Semester)
 • Uvod v jezikoslovje (zimski semester, magistrski program-kognitivna znanost)- pridruženo predmetu Pregled splošnega jezikoslovja/ Intro to Linguistics, cognitive science MA (Fall Semester, together with Survey of General Linguistics)
 • Skladnja (zimski semester) / Syntax (Fall Semester)
 • Teorija opisnega jezikoslovja-morfologija(letni semester)/Theory of Descriptive Linguistics-Morphology (Spring Semester)

Urnik/Timetable - zimski semester/Fall Semester 2018/19

 • Skladnja: sreda 9.40-11.20, soba 012; sreda 11.20-13.00, soba 6 / Syntax: Wed 9.40-11.20, Room 012; Wed 11.20-13.00, Room 6
 • Pregled splošnega jezikoslovja: četrtek 8.50-12.10, soba 6 / Survey of General Linguistics+Intro to Linguistics Thu 8.50-12.10, Room 6

Urnik - letni semester/Spring Semester 2018/19

 • Teorija opisnega jezikoslovja-morfologija: ponedeljek 13.50-17.10, soba 6 / Theory of Descriptive Linguistics-Morphology: Monday 13.50-17.10, Room 6


Življenjepis/CV

Izobrazba/Education:
 • 1997 profesor angleškega jezika s književnostjo, Filozofska fakulteta, UL
 • 2003 doktor znanosti s področja jezikoslovja, Massachusetts Institute of Technology, ZDA

Zaposlitev/Academic appointments:
 • 1997-1998 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
 • 2002-2011 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
 • 2011- visokošolski učitelj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Pedagoški nazivi/Academic titles:
 • 1998 asistent za področje angleškega jezika
 • 2003 docent za področje splošnega jezikoslovja
 • 2011 izredni profesor za področje splošnega jezikoslovja
 • 2017 redni profesor za področje splošnega jezikoslovja

Bibliografija/References

Za kopijo člankov pošljite elektronsko pošto na tatjana.marvin@ff.uni-lj.si.
All the papers are available upon request at tatjana.marvin@ff.uni-lj.si.

Izbor (izvirni znanstveni članki, članki v zbornikih, deli monografije)/Selected publications:


 • MARVIN, Tatjana, Jure DERGANC and Saba BATTELINO. Adapting the Freiburg monosyllabic word test for Slovenian. Linguistica Vol 57, No 1 (2017): Sounds and Melodies Unheard: Essays in Memory of Rastislav Šuštaršič. COBISS.SI-ID 66195554


 • BATTELINO, Saba, DERGANC, Jure, MARVIN, Tatjana. Izbor slovenskih enozložnih besed za govorne teste = Selection of Slovenian monosyllabic words for speech audiometric tests. V: BATTELINO, Saba (ur.), et al. Zbornik prispevkov, 7. kongres otorinolaringologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 22.-24. september 2016, (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 55, 2). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2016, letn. 55, suppl. 2, str. 71-76. COBISS.SI-ID 32846297

 • ILC, Gašper, MARVIN, Tatjana. Unaccusatives in Slovenian from a cross-linguistic perspective. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 145-166, ilustr., doi: 10.1075/la.236.07ilc. COBISS.SI-ID 62949730

 • MANOUILIDOU, Christina, DOLENC, Barbara, MARVIN, Tatjana, PIRTOŠEK, Zvezdan. Processing complex pseudo-words in mild cognitive impairment : the interaction of preserved morphological rule knowledge with compromised cognitive ability. Clinical linguistics & phonetics, ISSN 1464-5076. Online ed., 2016, vol. 30, issue 1, str. 49-67. www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02699206.2015.1102970, doi: 10.3109/02699206.2015.1102970.

 • MARVIN, Tatjana. 2013. Is word structure relevant for stress assignment. V: MATUSHANSKY, Ora (ur.), MARANTZ, Alec (ur.). Distributed morphology today: morphemes for Morris Halle. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, str. 79-93.

 • MANOUILIDOU, Christina, DOLENC, Barbara, MARVIN, Tatjana, MARJANOVIČ, Katarina, PIRTOŠEK, Zvezdan. 2013. Mild cognitive imairment : on-line and off-line processing of Slovenian pseudo-words. V: Academy of Aphasia, Lucerne, Switzerland, October 20-22. HAMILTON, A. Chris (ur.). 51st Academy of Aphasia Proceedings, (Procedia - Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 94). New York: Elsevier, 2013, str. 94-95. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813031479, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.09.045.


 • MARVIN, Tatjana, STEGOVEC, Adrian. 2012. On the Syntax of Ditransitive Sentences in Slovenian. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 59 (1–2), pp. 177–203.

 • MARVIN, Tatjana. 2012. A Note on Applicatives. Syntax and Semantics, Volume 38; The End of Argument Structure? (eds. M.C. Cuervo and Y. Roberge). Bingley, UK: Emerald.

 • MARVIN, Tatjana. 2008. The interaction between stress, syntax and meaning in Slovenian priscianic formations. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Studies in formal Slavic linguistics : contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5 : held at University of Nova Gorica, December 1-3, 2006, (Linguistik international, 19). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 191-212. COBISS.SI-ID 35940194

 • MARUŠIČ, Franc, MARVIN, Tatjana, ŽAUCER, Rok. 2008. Depictive secondary predication with no PRO. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal description of Slavic languages : the fifth conference, Leipzig 2003, (Linguistik international, 20). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 423-434. COBISS.SI-ID 850427


 • MARVIN, Tatjana. 2005. English syllabification and schwa-insertion: from the sound pattern of English to the notion of phase. Linguistica (Ljublj.), xLV, str. 97-106. COBISS.SI-ID 31050082

 • MARUŠIČ, Franc, MARVIN, Tatjana. ŽAUCER, Rok. 2003. Depictive secondary predication in Slovenian. V: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Amherst meeting 2002, (Michigan Slavic materials, vol. 48). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 373-392. [COBISS.SI-ID 21853282]]

 • MARVIN, Tatjana. 2003. Past participles in reduced relatives : a cross-linguistic prespective. Linguistica (Ljublj.), xLIII, str. 141-160. [COBISS.SI-ID 25234018]]

 • MARVIN, Tatjana. 2002. Topics in the stress and syntax of words. Cambridge (MA, USA): Distributed by MIT Working Papers in Linguistics, 174 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20244322]]
Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware