Menu [hide]

Tatjana Marvin

tiskaj
Slovenščina
Redna profesorica za področje splošnega jezikoslovja/Professor of General Linguistics
Predstojnica oddelka/Head of Department (2015-2017, 2017-2019)

Stiki/Contact

Govorilne ure/Office hours: po dogovoru/by appointment; soba/room R3B I
Elektronski naslov/E-mail: tatjana.marvin@ff.uni-lj.si, tatjana.marvin@guest.arnes.si


Predavanja/Courses

 • Zgodovinsko jezikoslovje I (zimski semester) / Historical Linguistics I (Fall Semester)
 • Zgodovinsko jezikoslovje II (letni semester) / Historical Linguistics II (Spring Semester)
 • Pregled splošnega jezikoslovja (zimski semester) / Survey of General Linguistics (Fall Semester)
 • Uvod v jezikoslovje (zimski semester, magistrski program-kognitivna znanost)- pridruženo predmetu Pregled splošnega jezikoslovja/ Intro to Linguistics, cognitive science MA (Fall Semester, together with Survey of General Linguistics)
 • Skladnja (zimski semester) / Syntax (Fall Semester)
 • Izbrana poglavja teorije jezika 2 (zimski semester)/Topics in the Theory of Language 2 (Fall Semester)

Urnik/Timetable - zimski semester/Fall Semester 2016/17

 • Skladnja: sreda 9.40-11.20, soba 012; sreda 11.20-13.00, soba 6 / Syntax: Wed 9.40-11.20, Room 012; Wed 11.20-13.00, Room 6
 • Pregled splošnega jezikoslovja: četrtek 8.50-12.10, soba 6 / Survey of General Linguistics+Intro to Linguistics Thu 8.50-12.10, Room 6
 • Zgodovinsko jezikoslovje I: izvajalec je akad. red. prof. dr. Janez Orešnik / Historical Linguistics I (taught by Janez Orešnik)

Urnik - letni semester/Spring Semester 2016/17

 • Zgodovinsko jezikoslovje II: izvajalec je akad. red. prof. dr. Janez Orešnik / Historical Linguistics II (taught by Janez Orešnik)


Življenjepis/CV

Izobrazba/Education:
 • 1997 profesor angleškega jezika s književnostjo, Filozofska fakulteta, UL
 • 2003 doktor znanosti s področja jezikoslovja, Massachusetts Institute of Technology, ZDA

Zaposlitev/Academic appointments:
 • 1997-1998 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
 • 2002-2011 asistent, Oddelek za anglistiko in amerikanistiko
 • 2011- visokošolski učitelj, Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje
 • 2015-2017 Prodekanja FF za kakovost in mednarodno sodelovanje/Associate Dean of International Cooperation and Quality

Pedagoški nazivi/Academic titles:
 • 1998 asistent za področje angleškega jezika
 • 2003 docent za področje splošnega jezikoslovja
 • 2011 izredni profesor za področje splošnega jezikoslovja
 • 2017 redni profesor za področje splošnega jezikoslovja

Bibliografija/References

Za kopijo člankov pošljite elektronsko pošto na tatjana.marvin@ff.uni-lj.si ali tatjana.marvin@guest.arnes.si.
All the papers are available upon request at tatjana.marvin@ff.uni-lj.si or tatjana.marvin@guest.arnes.si.

Izbor (izvirni znanstveni članki, članki v zbornikih, deli monografije)/Selected publications:


 • BATTELINO, Saba, DERGANC, Jure, MARVIN, Tatjana. Izbor slovenskih enozložnih besed za govorne teste = Selection of Slovenian monosyllabic words for speech audiometric tests. V: BATTELINO, Saba (ur.), et al. Zbornik prispevkov, 7. kongres otorinolaringologov Slovenije z mednarodno udeležbo, Portorož, 22.-24. september 2016, (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, letn. 55, 2). Ljubljana: Medicinski razgledi, cop. 2016, letn. 55, suppl. 2, str. 71-76. COBISS.SI-ID 32846297

 • ILC, Gašper, MARVIN, Tatjana. Unaccusatives in Slovenian from a cross-linguistic perspective. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Formal studies in Slovenian syntax : in honor of Janez Orešnik, (Linguistik aktuell/Linguistics today, ISSN 0166-0829, vol. 236). Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins, cop. 2016, str. 145-166, ilustr., doi: 10.1075/la.236.07ilc. COBISS.SI-ID 62949730

 • MANOUILIDOU, Christina, DOLENC, Barbara, MARVIN, Tatjana, PIRTOŠEK, Zvezdan. Processing complex pseudo-words in mild cognitive impairment : the interaction of preserved morphological rule knowledge with compromised cognitive ability. Clinical linguistics & phonetics, ISSN 1464-5076. Online ed., 2016, vol. 30, issue 1, str. 49-67. www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/02699206.2015.1102970, doi: 10.3109/02699206.2015.1102970.

 • MARVIN, Tatjana. 2013. Is word structure relevant for stress assignment. V: MATUSHANSKY, Ora (ur.), MARANTZ, Alec (ur.). Distributed morphology today: morphemes for Morris Halle. Cambridge (Mass.); London: The MIT Press, str. 79-93.

 • MANOUILIDOU, Christina, DOLENC, Barbara, MARVIN, Tatjana, MARJANOVIČ, Katarina, PIRTOŠEK, Zvezdan. 2013. Mild cognitive imairment : on-line and off-line processing of Slovenian pseudo-words. V: Academy of Aphasia, Lucerne, Switzerland, October 20-22. HAMILTON, A. Chris (ur.). 51st Academy of Aphasia Proceedings, (Procedia - Social and behavioral sciences, ISSN 1877-0428, vol. 94). New York: Elsevier, 2013, str. 94-95. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813031479, doi: 10.1016/j.sbspro.2013.09.045.


 • MARVIN, Tatjana, STEGOVEC, Adrian. 2012. On the Syntax of Ditransitive Sentences in Slovenian. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 59 (1–2), pp. 177–203.

 • MARVIN, Tatjana. 2012. A Note on Applicatives. Syntax and Semantics, Volume 38; The End of Argument Structure? (eds. M.C. Cuervo and Y. Roberge). Bingley, UK: Emerald.

 • MARVIN, Tatjana. 2008. The interaction between stress, syntax and meaning in Slovenian priscianic formations. V: MARUŠIČ, Franc (ur.), ŽAUCER, Rok (ur.). Studies in formal Slavic linguistics : contributions from Formal Description of Slavic Languages 6.5 : held at University of Nova Gorica, December 1-3, 2006, (Linguistik international, 19). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 191-212. COBISS.SI-ID 35940194

 • MARUŠIČ, Franc, MARVIN, Tatjana, ŽAUCER, Rok. 2008. Depictive secondary predication with no PRO. V: ZYBATOW, Gerhild (ur.). Formal description of Slavic languages : the fifth conference, Leipzig 2003, (Linguistik international, 20). Frankfurt am Main: Peter Lang, str. 423-434. COBISS.SI-ID 850427


 • MARVIN, Tatjana. 2005. English syllabification and schwa-insertion: from the sound pattern of English to the notion of phase. Linguistica (Ljublj.), xLV, str. 97-106. COBISS.SI-ID 31050082

 • MARUŠIČ, Franc, MARVIN, Tatjana. ŽAUCER, Rok. 2003. Depictive secondary predication in Slovenian. V: Annual Workshop on Formal Approaches to Slavic Linguistics, The Amherst meeting 2002, (Michigan Slavic materials, vol. 48). Ann Arbor: Michigan Slavic Publications, str. 373-392. [COBISS.SI-ID 21853282]]

 • MARVIN, Tatjana. 2003. Past participles in reduced relatives : a cross-linguistic prespective. Linguistica (Ljublj.), xLIII, str. 141-160. [COBISS.SI-ID 25234018]]

 • MARVIN, Tatjana. 2002. Topics in the stress and syntax of words. Cambridge (MA, USA): Distributed by MIT Working Papers in Linguistics, 174 str., ilustr., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 20244322]]
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware