Menu [hide]

Uvod v etimološko metodo in študij virov

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: dr. Marko Snoj, red. prof
Čas predavanj in predavalnica: zimski in letni semester, od 11.20 do 12.45, v predavalnici 6.

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 60 ur predavanj
Letnik: 2. ali 3.

Vsebina predmeta


Slušatelji se najprej seznanijo s pojmi in tehničnimi termini etimološke znanosti. Temu sledi prikaz večplastne in interdisciplinarne problematike na izbranih primerih iz indoevropskih jezikov. Poudarek je na etimološki osvetlitvi besed, nastalih v kontinuiranem jezikovnem razvoju, pri katerih je osnovno etimološko orodje primerjalna metoda in iz nje izhajajoča eksaktna rekonstrukcija. Slušatelji se ob tem seznanijo z osnovami filologije, vede, ki preučuje starejše jezikovne vire.

Seznanijo se tudi z najosnovnejšimi zakonitostmi prevzemanja besed, s tvorbo kalkov, pa tudi z etimološkim pristopom k frazeologemom in imenski problematiki.

Razumevanje študijske snovi in sposobnost aplikacije slušatelji delno izkažejo že med študijskim letom z izdelavo izbrane seminarske naloge in z njeno predstavitvijo pred skupino.

Obveznosti študentov


Izpit po 2. oz. 3. letniku.

Študijska literatura


  • J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. - Bern, 1959.
  • F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika I-IV. - Ljubljana, 1977-2005.
  • Lexikon der indogermanischen Verben. - Wiesbaden, 1998.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Posebnosti


Predmet se izvaja vsako drugo študijsko leto izmenično s predmetom Indoevropska primerjalna slovnica: akcent in prevoj.


Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware