Menu [hide]

Verbalna morfologija indoevropskih jezikov

tiskaj
Slovenščina
Predavatelj: doc. dr. Luka Repanšek

Opis predmeta po študijskem programu


Program: Primerjalno jezikoslovje
Obseg: 45 ur predavanj
Letnik: 3.

Izobraževalni smotri


Predmet uvaja slušatelje v problematiko rekonstrukcije prajezičnega morfološkega sistema s poudarkom na morfologiji glagola in nakazuje tendence nadaljnjega razvoja v posameznih historičnih jezikih.

Vsebina predmeta


Oris značilnosti glagolskega sistema: glagolsko besedotvorje, osebila, diateza, časovne osnove, glagolski naklon, motivirane in nemotivirane tvorbe, deverbativno besedotvorje, neosebne glagolske oblike, perifrastične tvorbe.

Povezanost z drugimi predmeti


Predmet se vsebinsko in metodološko veže s predmeti v okviru programa.

Obveznosti študentov


Izpit po 2. oz. 3. letniku.

Osnovna in priporočena študijska literatura


 • R.S.P. Beekes, Comparative Indo-European Linguistics: An Introduction. - Amsterdam, 1995. Poglavje 18.
 • K. Brugmann, Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. -Berlin, 1970.
 • J. H. Jasanoff, Hittite and the Indo-European Verb. - New York, 2003.
 • W. P. Lehmann, Theoretical bases of Indo-European linguistics. - London-New York, 1995.
 • M. Meier-Brügger, Indogermanische Sprachwissenschaft. 9., durchgesehene und ergänzte Auflage. Berlin/New York, 2010 (ali angl. prevod starejše izdaje Indo-European Linguistics. Berlin/New York, 2003). Poglavja: III.B; IV.C.
 • G. Meiser, Historische Laut- und Formenlehre der lateinischen Sprache. - Darmstadt, 1998.
 • H. Rix, Historische Grammatik des Griechischen. Laut- und Formenlehre. 2., korrigierte Auflage. - Darmstadt, 1992.
 • H. Rix et al., Lexikon der indogermanischen Verben. 2., erweiterte und verbesserte Auflage bearbeitet von M. Kümmel und H. Rix. - Wiesbaden, 2001.
 • O. Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft. 4. izd. Darmstadt, 1990 (ali angleški prevod Introduction to Indo-European Linguistics. Oxford, 1996). Poglavje IX.
 • E. Tichy, Indogermanistisches Grundwissen. 3., vollständig überbearbeitete Auflage. Bremen, 2009 (ali angleški prevod A Survey of Proto-Indo-European. Bremen, 2006). Poglavja: 11–17.
 • C. Watkins, Indogermanische Grammatik III/1. - Heidelberg, 1969.

Nadaljnja literatura se predpisuje sproti.

Facebook
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware