Izpit iz Uvoda v uporabno jezikoslovje bo 16.9. 2008 od 10. do 12. ure v pred. 024 (20 sed).