Tečaj "Uvod v iskanje po el. inf. virih in iskalna orodja" bo v torek, 21. oktobra in torek, 9. decembra

Na tečaju bomo predstavili, kje in kako dostopamo do virov, kakšni so pogoji dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja. Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino itn. Predstavimo tudi kakšne iskalne strategije uporabimo pri iskanju po hierarhično urejenih seznamih virov na spletu, iskalnikih in meta iskalnikih, kakšne so prednosti in omejitve iskalnikov, posebnosti različnih seznamov virov in iskalnikov ter kje in kako izberemo ustrezen iskalnik ali seznam virov za poizvedbo. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj "DiKUL, elektronski časopisi in iskanje e-knjig'' bo v torek, 28. oktobra in četrtek, 11. decembra

Na tečaju bomo predstavili portal Digitalna knjižnica Univerze v Ljubljani - DiKUL, ki predstavlja enotno vstopno točko do informacijskih virov UL in njegovo uporabo. Portal vsebuje več različnih funkcionalnih možnosti. Najpomembnejša novost je t. i. združevalni iskalnik, ki omogoča iskanje po več informacijskih virih hkrati. Rezultate iskanj združi in prikaže v enotnem seznamu zadetkov. Povezovalnik do gradiva omogoča različne povezave, ki se tvorijo na podlagi bibliografskih podatkov. Novost je tudi enoten Katalog informacijskih virov UL, posebej pomemben pa je Katalog e-revij UL, ki omogoča celovit pregled nad dostopnimi naslovi znanstvenih revij v elektronski obliki. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj "Znanstvene bibliografije in citatni indeksi" bo v torek, 18. novembra

Na tečaju bomo predstavili značilnosti znanstvenih bibliografij, na praktičnih primerih demonstriramo posebnosti iskanja, uporabo tezavra itn. Zatem predstavimo, katere znanstvene bibliografije pokrivajo posamične discipline, nadaljujemo z orisom citatnih indeksov, na praktičnih primerih pokažemo specifičen pristop k iskanju literature - iskanje po citirani literaturi in različne možnosti uporabe. Tečaj sklenemo s praktičnim prikazom možnih poti do besedila člankov: tiskanih in elektronskih znanstvenih časopisov v Sloveniji ter med knjižnične izposoje. Na tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.

Tečaj "dLib – Digitalna knjižnica Slovenije" bo v sredo, 5.novembra

Na tečaju bomo predstavili portal Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si, ki nudi enostaven dostop do slovenskega znanja in kulturnih zakladov. Ponuja prosto iskanje po virih in brezplačen dostop do digitalnih vsebin kjerkoli in kadarkoli. Na vaše namizje prinaša celotna besedila revij, časopisov, knjig in visokošolskih del ter slikovne in zvočne vire. Glavnino vsebine predstavljajo starejša dela, ki so jim ugasnile avtorske pravice, hkrati najdete tudi obsežno zbirko del sodobnih avtorjev in znanstvenih založb, s katerimi imamo urejena avtorsko pravna razmerja. S praktičnim delom bomo prikazali načine iskanja in poti do različnih gradiv na portalu. Tečaj bomo sklenili z ogledom virtualne razstave in dodatnih storitev, ki vam jih portal ponuja. Tečaj traja od 10. do 11.30. ure.

Tečaji bodo potekali v računalniški učilnici NUK (klet).

Prijave sprejemamo na elektronski naslov referalni-center@nuk.uni-lj.si ali telefon 01/ 200 11 94 do zasedbe prostih mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.

Udeleženci morajo poznati delo z računalnikom v okolju Windows.