Zaradi službene zadržanosti bosta knjižnica oz. tajništvo oddelka odprta do 12. ure in nato od 15. do 17. ure.


mag. Ana Mehle