vabi na predavanje
»Orel je golemo vrapče.« Usoda, jezik in zavest egejskih Makedoncev v izseljenstvu
Ponekod v Nemčiji lahko že desetletja srečujemo grške restavracije, katerih osebje se med seboj sporazumeva v slovanskem jeziku; v veliki zadregi pojasnijo, da so Grki, ki pa so Makedonci, oziroma obratno. Gre za izseljence slovanskega izvora iz severne Grčije, ki večinoma izhajajo iz krajev nedaleč od današnje makedonsko-grške državne meje – za t. i. »slavofone«, ki že dolga leta živijo in delajo v tujini. Zadrega, ki jo občutijo pri predstavitvi svojega porekla, in vzdevki, ki jih zaznamujejo s strani države, nas pripeljejo na sled prastarega konflikta med državno in nacionalno pripadnostjo, ta pa nas privede do nekaterih pomembnih spoznanj v zvezi z različnim razumevanjem narodne identitete, ki so aktualna v sedanji skupni evropski politiki. V predavanju bosta predstavljena problematika makedonske narodne manjšine v Grčiji in jezik, ki ga govore izseljenci iz krajev v okolici Lerina/Florine. Posebnostim v slovnici in besednjaku se pridružuje nenavadna situacija na vozlišču med različnimi uradnimi in nepriznanimi identitetami.

Predaval bo
dr. Boštjan Dvořák
Dr. Boštjan Dvořák je do leta 1984 živel v Piranu, potem pa se z družino preselil v Ulm ob Donavi v Nemčiji. Študij je končal v Tübingenu in bil tam kot raziskovalec zaposlen do leta 2004, od takrat pa raziskuje in predava na Centru za splošno jezikoslovje (ZAS = Zentrum für allgemeine Sprachwissenschaft), ki deluje v sklopu Humboldtove univerze v Berlinu. Ukvarja se predvsem s primerjalnim in splošnim jezikoslovjem, s posebnima specializacijama na področju indijanskih in slovanskih jezikov. O njih je objavil več člankov, tudi v Sloveniji.

Predavanje bo
v sredo, 5. novembra 2008, ob 11. uri
v Mali dvorani ZRC SAZU, Novi trg 4, 2. nadstropje.


Vljudno vabljeni!

Obiščete lahko tudi našo spletno stran: http://hs.zrc-sazu.si.